Samenwerking AQUON en BioMon

Op 25 april hebben AQUON en BioMon de samenwerking op het gebied van genetische biomonitoring kracht bijgezet met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Het doel van de samenwerking tussen AQUON en BioMon is het versterken van kennis, het aanvullen van elkaars diensten en het gezamenlijk benutten van netwerken. Het resultaat: gerichter, efficiënter en beter inzicht krijgen in de kwaliteit van watersystemen/ecosystemen.

AQUON wil in de doorontwikkeling tot ketenpartner voor haar negen waterschappen gebruik maken van strategische samenwerkingspartners. “Door het vergroten van kennis en het beschikbaar krijgen van innovatieve technieken kunnen we een breder pakket aan diensten aanbieden”, stelt Eppe Nieuwenhuis (verantwoordelijk voor nieuwe dienstverlening bij AQUON).

BioMon is een samenwerkingsverband van een aantal gerenommeerde kennisinstituten en specialistische onderzoeksorganisaties zoals Naturalis, KWR, BaseClear en CML. “De expertises van onze organisaties zijn leidend als het gaat om ontwikkelen en toepassen van nieuwe DNA onderzoekstech­nieken en bij het formuleren van de standaarden voor dit onderzoek” aldus Bas Reichert CEO van BaseClear namens BioMon . Biomon biedt de kennis en onderzoekcapaciteit als het gaat om DNA technieken. AQUON kan deze nieuwe technieken in de praktijk toepassen voor het evalueren van waterkwaliteit.

De komende periode houden we onze waterschappen en de collega waterschapslaboratoria op de hoogte van deze samenwerking.


Foto: Hielco Kuipers

Ondertekenaars Edwin van Huis (Naturalis, links) en Jeen Bouma (AQUON), geflankeerd door alle direct betrokkenen van de partners: van links naar rechts Maaike Romijn (BioMon (Naturalis)), Eppe Nieuwenhuis (AQUON), Bas Reichert (BioMon (Baseclear)), Cary de Vries en Patricia de Jong (AQUON), Peter van Bedegom (BioMon (CML)), Loet Rosenthal (BioMon (KWR)) en Hans Massop (AQUON).

Terug naar overzicht