Contactinformatie

 

Openingstijden Servicebureau  Het servicebureau is bereikbaar op werkdagen van
 8.00 tot 21.30 uur
 
   Centrale monsterontvangst Leiden:
   Alle werkdagen van 8.00 tot 21.30 uur
Telefoonnummers  
Servicebureau (algemeen)  088 0302500    
Discipline Oppervlaktewater   088 0302501
Discipline Waterbodem  088 0302502
Discipline Zuiveringen  088 0302503
Discipline Vergunning & Handhaving  088 0302504
Discipline Hydrobiologie  088 0302505
Financiële administratie  088-0302525            
Pers & communicatie  088-0302526

Mailadressen Servicebureau
 
 
   
Voor opdrachten inzake de meetvraag, graag contact opnemen met één van de disciplines. 
Heeft u vragen of opmerkingen over een rapportage of lopende operationele zaken, stuur een mail naar 
   
 Overige mailadressen  
 Algemeen  
 Financiën  
 Pers & Communicatie  communicatie@aquon.nl

Postadres
Financiële administratie
Postbus 328
4000 AH TIEL
   
Locaties
Bezoekadres Leiden & Servicebureau
Voorschoterweg 18H   (LET OP: navigatie instellen op nr. 16, terrein RWZI)
2324 AB Leiden
   
Bezoekadres Tiel  Bezoekadres Breda (loods) 
De Blomboogerd 12  Hoeksteen 5c
4003 BX Tiel   4815 PR Breda
   
Bezoekadres 's-Hertogenbosch (loods)
De Grote Beer 31-33  
5215 MR 's-Hertogenbosch