Lachgas is een zeer sterk broeikasgas en is ruim 250 keer schadelijker voor ons klimaat dan CO2. Het levert ook een relatief grote bijdrage aan de CO2-voetafdruk van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Om hierop in te kunnen grijpen is het belangrijk om te weten waar de waterschappen het beste kunnen ingrijpen.
De ammonium- en nitrietconcentraties in het effluent zijn een goede basis om het risico op de aanwezigheid van lachgas in te schatten. Op basis van die concentraties kunnen waterschappen bepalen bij welke RWZI ze aan de slag moeten om emissies beter te meten (Stowa 2019-5).

Ook de AQUON waterschappen zijn bezig om lachgasmonitoring met behulp van sensoren vorm en inhoud te geven. Landelijk wordt daarbij door alle waterschappen deelgenomen aan de Communicty of Practice (CoP) Lachgas.

Unisense uit Denemarken heeft een unieke sensor waarmee lachgas in het afvalwater kan worden gemeten. AQUON is een samenwerkingsverband aangegaan met IMD uit Apeldoorn om voor alle waterschappen in Nederland op een uniforme manier de lachgas monitoring uit te voeren. AQUON doet dat voor haar 9 waterschappen en IMD ondersteunt waar nodig alle andere waterschappen.

De uitvoering van deze sensormonitoring past uitstekend bij de ambitie van AQUON om de waterschappen inzicht te geven in de waterkwaliteit van in dit geval het afvalwater binnen een RWZI. Voorloper in deze monitoring is waterschap Aa en Maas, waar momenteel 15 van deze sensoren worden ingezet. In nauwe samenspraak met het waterschap heeft AQUON begin april 2022 de installatie en het volledige beheer en onderhoud inclusief kalibraties van deze sensoren op zich genomen. De hechte samenwerking in de driehoek AQUON – IMD – Unisense borgt de continuïteit van deze monitoring. In mei brengt deze driehoek een gezamenlijk bezoek aan de fabriek en ontwikkelfaciliteiten van Unisense in Denemarken.

Ook interessant

Totaalpakket Sensormonitoring 26 september 2022

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Start PPS project quick scan knelpuntenanalyse 22 juni 2022

Nauwe samenwerking met Universiteit Wageningen

Lees meer
Sensor gestuurd boeren 17 juni 2022

Mooie informatieve vlog van Aa en Maas

Lees meer
Op naar Denemarken voor inspiratie over sensormonitoring 9 juni 2022

Werkbezoek tilt sensormonitoring naar een hoger niveau

Lees meer
In gesprek met…. Niels van Aarle 20 april 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. afwisselend, vernieuwend, digitalisering

Lees meer