Op vrijdag 8 oktober kwam het Algemeen Bestuur van AQUON bijeen voor een themabijeenkomst over het onderwerp digitale transformatie. Hieronder wordt verstaan het veranderen van organisatie en processen met behulp van ontwikkelingen in de technologie en de digitalisering van de omgeving.
De digitale transformatie (en de massale hoeveelheid verzamelde data) speelt een essentiële en bepalende rol in de te volgen strategie en heeft gevolgen heeft voor keuzes in de (nabije) toekomst bij zowel de waterschappen als AQUON. Het bestuur van AQUON wilde tijdens de bijeenkomst de ambitie op dit terrein verkennen en mede vormgeven.

AQUON streeft ernaar om toegevoegde waarde voor de waterschappen te leveren en is een partner die inzicht in de waterkwaliteit levert. Digitale transformatie is daarbij een drijvende kracht en het is belangrijk hier ook op bestuurlijk niveau afstemming over te hebben.

Bijeenkomst bestuur
In het eerste deel van deze middag onder begeleiding van dagvoorzitter Marije Stronks (kwartiermaker datalab van waterschap Vallei en Veluwe), werd een beeld gepresenteerd van wat de digitale transformatie betekent en kan betekenen in de toekomt. Rudi Gerard (directeur Waterschap Rijn en IJssel) gaf hierover een inleidende presentatie. Aansluitend waren er korte presentaties vanuit het management van AQUON die enerzijds lieten zien hoe AQUON de digitale transformatie en de mogelijkheden die dit gaat brengen ziet en anderzijds heel concreet liet zien welke autonome ontwikkelingen nu al plaatsvinden en invloed hebben op werkzaamheden, analyses en adviezen. 

Gemeenschappelijke belangen
In het tweede deel gingen de deelnemers in groepen uiteen om verder te praten over de kansen die de digitale transformatie biedt en de gemeenschappelijke belangen bij dit onderwerp van alle waterschappen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat deze gemeenschappelijke belangen en voordelen er zeker zijn, dat de digitale transformatie ons veel gaat brengen, maar dat het ook een uitdaging zal zijn om deze collectieve belangen vast te stellen en voor ogen te houden.
Sommige ontwikkelingen liggen nog wat verder in de toekomst, maar er zijn ook ontwikkelingen waar we op korte termijn met de waterschappen mee aan de slag kunnen.
Hierbij denken we dan aan bijvoorbeeld sensormonitoring, de wijze waarop we dit uitvoeren en de informatie die dit oplevert. Maar ook aan het nieuwe OMS (Order Management Systeem) en de mogelijkheden die dat biedt om beheer van meetpunten en meetnetten in een centrale omgeving voor alle waterschappen verder vorm te geven.

Piet-Hein Daverveldt (Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland en onafhankelijk voorzitter bestuur AQUON): “Digitale transformatie is ‘chef sache’, geen doel op zich maar een middel om de doelen van de waterschappen en AQUON dichterbij te brengen. Juist in de samenwerkingsketen liggen hier echte kansen. Het is nu zaak om ambities zoals sensormonitoring om te zetten in concrete acties.”

Verbinding
De digitale transformatie heeft al veel stappen richting meer en beter inzicht opgeleverd. De organisatie van AQUON past zich aan en ontwikkelt zich rondom de nieuwe processen en diensten. De focus ligt op innovatie en op aanpassingen die de toegevoegde waarde voor de waterschappen optimaal ondersteunen, waarbij het leveren van gevalideerde informatie van belangrijke toegevoegde waarde blijft.
Digitale transformatie zal meer data en diepgaandere analyses en advies gaan opleveren. Het is de uitdaging om de mogelijkheden die ontstaan vanuit samenwerking met alle betrokken partijen, optimaal te benutten. AQUON wordt er door haar bestuur in gesteund om hiervoor de verbinding te zoeken met haar bestuur en waterschappen, maar ook met de andere waterschappen en daaraan gerelateerde organisaties en instellingen, zoals Het Waterschapshuis en collega-laboratoria.

Ook interessant

In gesprek met ... Peter Toenders 23 november 2021

"Ik ben er trots op dat AQUON zo gegroeid is de afgelopen jaren."

Lees meer
Deelresultaat van het TKI project Diatom Biosensor gepubliceerd in H2O 15 november 2021

Gebruik van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën

Lees meer
Jubilaris Loet Vermaten over 40 jaar werk op het waterlaboratorium 11 november 2021

Loet Vermaten is 40 jaar in dienst bij AQUON

Lees meer
Aanbesteding voor robotisering inzetproces en weegproces gestart 10 november 2021

Efficiënter, minder belastend en sneller 

Lees meer
Waterbodemonderzoek in Diergaarde Blijdorp 9 november 2021

Van de pelikanen tot de Indische neushoorns

Lees meer
Opnames TV-programma Atlas bij zuivering Bunnik 4 november 2021

Kijk nu de reportage over het rioolwateronderzoek terug

Lees meer