Team Hydrobiologie kijkt hoe nieuwe methoden kunnen helpen bij het verkrijgen van goed inzicht in de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Dat is belangrijk omdat wij binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk informatie willen leveren aan onze waterschappen. Daarmee kunnen de  waterschappen het waterbeheer zo doelgericht mogelijk uitvoeren en effecten van de maatregelen volgen. Om onszelf te blijven ontwikkelen, zoeken wij continu de samenwerking met anderen. Op het gebied van DNA werken de Hogeschool Leiden en AQUON steeds intensiever samen. Zaken als afstudeerstages geven een extra impuls aan de doorontwikkeling van DNA-technieken. 

DNA-technieken
Wij zijn nu volop bezig met DNA-technieken voor het zwemwater. Hierbij geven we hoge prioriteit aan een product voor zwemmersjeuk en eikenprocessierups. Daarnaast werken we aan producten voor blauwalgen en e-coli’s, voor exoten (zoals de Amerikaanse rivierkreeft) en natuurtoetsen en we richten ons op de grote modderkruiper, vaak genoemd tijdens een verkennende ronde langs de waterschappen.

Beginfase
AQUON bevindt zich nu nog in de beginfase. De basis hebben we behoorlijk goed in de vingers maar er zijn altijd verrassingen. Verrassingen die vragen om oplossingsgericht denken. En hier zit nu precies grote toegevoegde waarde in de samenwerking met de Hogeschool Leiden. Met de Hogeschool hebben wij  afgesproken dat een docent met veel ervaring op dit vakgebied ons een halve dag per week komt helpen om de DNA-methodiek verder te ontwikkelen. Die docent is Rob van Gijlswijk. Rob heeft onze medewerkers al tijdens een aantal opleidingsdagen op weg geholpen om "in DNA" te gaan denken en van daaruit problemen op te lossen.

Verbinding tussen praktijk en onderwijs
Verder delen we specifieke vragen waar niet direct grote haast bij is met de Hogeschool om te kijken of dit  leidt tot interessante onderzoeksprojecten voor de Hogeschool. Daarmee willen we:

  • De verbinding tussen onderwijs en praktijk versterken;
  • Nieuw talent in beeld krijgen en aan ons binden;
  • De ontwikkeling van DNA-technieken voor inzicht in waterkwaliteit goed benutten.

En dat allemaal om meer en beter inzicht in de ecologische waterkwaliteit te krijgen, op basis van de beschikbare middelen. 

Ook interessant

AQUON Tiel en AQUON gaan verhuizen! 16 april 2024

Per 1 september aanstaande

Lees meer
Waarderingen bij AQUON geven en ontvangen 6 mei 2024

Gezien worden, dat telt!

Lees meer
Een overzicht van de nieuwbouw 11 april 2024

In 10 beelden

Lees meer
In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer