Transparantie

Aanbestedingen

AQUON streeft, als laboratorium van en voor de waterschappen, naar maximale transparantie op het gebied van aanbestedingen. Dit impliceert sowieso dat, indien dit van toepassing is, aanbestedingen met een verwachte investering van meer dan 200.000 euro Europees zullen worden geplaatst. 

Europese aanbestedingen
Europese aanbestedingen worden aangekondigd op het Supplement op het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie en www.TenderNed.nl. Nationale aanbestedingen worden aangekondigd op www.TenderNed.nl.

Actuele aanbestedingen
Alle aanbestedingen van AQUON worden op het overheidsplatform voor aanbestedingen www.tenderned.nl gepubliceerd. Om te zien weten welke aanbestedingen openstaan, gaat u naar de webpagina van TenderNed. In het zoekvenster vult u dan AQUON in. Aan de linkerkant kunt u het filters selecteren, waarmee nog lopende (openstaande) aanbestedingen te zien zijn. AQUON publiceert al haar aanbestedingen op TenderNed.

Onderhandse aanbestedingen
Onderhandse aanbestedingen zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen die door ons rechtstreeks zijn uitgenodigd  om aan zo'n procedure deel te nemen. Onderhandse procedures zijn niet zichtbaar op Tendernet voor niet-uitgenodigde ondernemingen. 

Digitaal aanbesteden
AQUON laat alle aanbestedingen digitaal inschrijven. Dit betekent dat het gehele aanbestedingsproces volledig digitaal verloopt via www.tenderned.nl. Dit betreft de Europese, Nationale en de meervoudig onderhandse aanbestedingen.
Als u in aanmerking wilt komen voor het uitvoeren van opdrachten voor AQUON, dan verzoeken wij u - voor zover u dit niet al heeft gedaan - om uw onderneming te registreren bij TenderNed.

Inloggen en registreren op TenderNed is voor alle gebruikers van Nederlandse ondernemingen verplicht met eHerkenning. Voor het inloggen en registreren in TenderNed heeft u een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning op TenderNed is ook op de website te vinden.

Voorwaarden
AQUON gebruikt de algemene waterschapsinkoopvoorwaarden die in samenwerking met de Unie van Waterschappen (november 2010), tot stand zijn gekomen. De laatste update is vastgesteld op 15 oktober 2018. Er zijn waterschapsinkoopvoorwaarden voor Diensten (AWVODI 2018), Leveringen (AWIV 2018) en ICT (AWBIT 2018). Onderaan deze pagina kunt u deze inkoopvoorwaarden downloaden.

Bij vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via inkoop@aquon.nl.