Goed water is goed leven

Groen en blauw zit in ons DNA

AQUON heeft groen natuurlijk in haar DNA. Of eigenlijk groen én blauw. Want goed water is goed leven. AQUON biedt inzicht in de waterkwaliteit, zodat het samen met de waterschappen zorg kan dragen voor een gezond en duurzaam watersysteem.

Het is onmogelijk dat AQUON iets anders dan een duurzame organisatie kan zijn!

‘AQUON draagt bij een gezond en duurzaam watersysteem. Samen met de waterschappen werken we aan een gezond leefgebied voor flora en fauna, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater voor mens en dier.’ staat in onze missie van AQUON te lezen.

AQUON heeft aandacht voor duurzaamheid, niet alleen als resultaat van haar werk, maar ook bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Inmiddels is de transitie naar een duurzame samenleving een van de grootste opgaves van deze tijd geworden. AQUON draagt dan ook bij aan een verantwoorde en duurzame leefomgeving voor de komende generaties mensen, flora en fauna.

Drie thema's binnen duurzaamheid

AQUON onderscheidt drie thema’s binnen duurzaamheid:

Thema 1

Energie en emissies

  • We gebruiken zo min mogelijk energie als mogelijk is. Bijvoorbeeld: logistiek zo efficiënt mogelijk inplannen, zo min mogelijk kilometers maken. Maar ook: energiezuinige apparatuur, goede isolatie, gebruik van spaarlampen.
  • Voor de energie die we toch gebruiken, maken we (zoveel mogelijk) gebruik maken van duurzame energie. Duurzame energie is bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie. In ons nieuwe pand gaan we een deel van onze energie zelf opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Tot die tijd kopen we onze energie duurzaam in (groene stroom).
  • Om onze uitstoot te verminderen kijken we ook naar mobiliteit, afvalstromen en passen we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid aan.
Thema 2

Circulariteit

Het hergebruik van grondstoffen en materialen met als doel zo min mogelijk afval te creëren. Hierbij kijken we naar inkoop, afvalstromen en toekomstbestendigheid van het (nieuwe) pand.  Ook hier houden wij inkoop en aanbesteding rekening mee.

Thema 3

Het welzijn en de gezondheid van de medewerkers

AQUON streeft naar een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. We treffen voorzieningen voor een gezond binnenklimaat: luchtkwaliteit, geluid, warmte, koude. Ook is aandacht voor een ergonomisch verantwoorde inrichting van werkplekken. Bij het werken met gevaarlijke stoffen worden alle benodigde maatregelen voor veilig werken in acht genomen.

Er is aandacht voor psychosociale arbeidsomstandigheid en sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen AQUON. We proberen ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en voorkomen en hebben gerichte ziektepreventie (zoals een actieve kring bestaande uit Arboartsen, een externe vertrouwenspersoon en waar nodig coaches).

Nieuw pand in Houten

Nieuwbouw in Houten

Optimalisatie in duurzaamheid

De ambitie van AQUON op het gebied van duurzaamheid ligt hoog en ook bij haar waterschappen is duurzaamheid een belangrijk thema. De nieuwbouw (gereed medio 2024) biedt enorme kansen om de duurzaamheid van onze organisatie nog verder te verbeteren.

  • AQUON streeft daarom naar een optimalisatie tussen de verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Het groene dak staat hierin centraal. Wij streven ernaar om het dak te gebruiken voor zowel het opwekken van energie, het bergen van water, het beperken van de interne koellast en het bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
  • Bij de constructie van het gebouw wordt gewerkt met duurzame en/of herbruikbare materialen. Waar het kan is de constructie van hout, waar nodig zal de constructie uit herbruikbaar beton bestaan. Om het pand herbruikbaar te maken, wordt gewerkt met een generieke structuur en een grote verdiepingshoogte.
  • Energieopwekking: ons nieuwe pand krijgt geen gasaansluiting. Er liggen plannen voor een WKO-installatie en er zullen een groot aantal zonnepanelen op het dak komen.
  • In het ontwerp wordt aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen. Onze ambitie is om een verscheidenheid aan (bloeiende) gewassen te planten om de biodiversiteit te vergroten en daarnaast te kijken naar de inpassing van nestgelegenheid voor verschillende fauna, zoals bijen en andere insecten, vogels, vleermuizen etc. Hierbij zoeken wij aansluiting bij het document ‘Visie groen en biodiversiteit Houten’. Bij het ontwerp van het pand is aandacht voor het opvangen, vasthouden en eventueel hergebruik van hemelwater, zowel op het terrein als op het groene dak van ons nieuwe pand.
  • Er komen laadpunten voor auto’s en fietsen op het terrein.
Plattegrond van het dak

Duurzame bouw