Zo werken wij

Wij zijn AQUON

AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek en advies. We zijn een innovatieve fullservice partner voor de negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Ook gemeenten, overheid en bedrijven schakelen ons steeds vaker in. Wij leveren professioneel wateronderzoek, deskundige voorlichting en betrouwbaar advies. Ons onderzoek geeft inzicht in de waterkwaliteit en vormt daarmee de basis voor gezond en duurzaam waterbeheer.

AQUON is geaccrediteerd en heeft een heldere organisatie. AQUON stemt haar werkwijze af op de specifieke meetvraag. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren. Door de samenwerking met onze partners, de negen waterschappen en hoogheemraadschappen, hebben we alle expertise in huis. AQUON denkt actief mee over het formuleren van de meetvraag en levert professionele diensten tegen een marktconforme prijs.

Werkwijze, bestuur & directie

Organisatie

Werkwijze

Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-Nederland.

Samen werken we aan schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden en onze vakspecialismen zijn onderverdeeld in: Chemie, Hydrobiologie en Monstername & Logistiek.

AQUON heeft een formele accreditatie en mag dan ook gebruik maken van het accreditatiemerk wat wereldwijd wordt geaccepteerd. Bij AQUON is zowel de bemonstering als de analyse geaccrediteerd. 

Bestuur

Negen bestuursleden vanuit de partnerwaterschappen vormen het Algemeen Bestuur van AQUON.

 • Dhr. P.H. Daverveldt* (Delfland)
  Onafhankelijk voorzitter AB/DB

 • Mevr. N. van Zoelen (De Stichtse Rijnlanden) 
 • Dhr. W. von Faber* (Rijnland)
 • Mevr. D. Gerts (Hollandse Delta)
 • Dhr. G. den Hartog (Rivierenland)
 • Dhr. P. Ketelaars* (Aa en Maas)
 • Dhr. V. Lokin (De Dommel)
 • Dhr. P. Ouwendijk (Delfland)
 • Dhr. J. Verdoold (Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Dhr. A. ten Cate (Brabantse Delta)

*Dagelijks Bestuur AQUON

Directie

De directie van AQUON bestaat uit algemeen directeur Jeen Bouma.

Jeen Bouma
Algemeen Directeur
E: j.bouma@aquon.nl
of: secretariaat@aquon.nl

 

 

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 12 december 2022. Wilt u meekijken? Dat kan via deze videolink: Aquon AB vergadering - YouTube

 

 

30.000
Monsterpunten
85.000
Analyses per jaar
4.500
Analyse certificaten
1.000.000
Testen & rapportage
9
Waterschappen
Helder, kennis en innovatie

Missie & Visie

Missie

AQUON realiseert gedegen inzicht in waterkwaliteit. Hiermee dragen wij als geïntegreerd ketenpartner van de waterschappen bij aan een gezond en duurzaam watersysteem. Samen werken we aan een gezond leefgebied voor flora en fauna, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater voor mens en dier. Want goed water is goed leven.

Visie

AQUON is net als water altijd in beweging. Een heldere organisatie, met kennis en innovatie als drijvende kracht. Als expert op het gebied van wateronderzoek leveren wij kwalitatief uitstekende data en verstrekken we informatie die noodzakelijk is voor degelijk waterbeheer door de waterschappen. Nu en in de toekomst. Om expert te blijven op het gebied van wateronderzoek, geven we prioriteit aan kennisbehoud, samenwerking en innovatie.

Hiervoor zoeken we verbinding met de waterschappen en andere deskundige partijen. Werken bij AQUON betekent flexibiliteit, deskundigheid en verantwoordelijkheid. AQUON biedt haar medewerkers een inspirerende omgeving met ruimte om professioneel te werken en hun talent optimaal te ontwikkelen.

Midden- en Zuid Nederland

Ons werkgebied

Nederland is een waterland. En ons werkterrein.

AQUON werkt voor negen waterschappen en hoogheemraden in Midden- en Zuid Nederland. Daarnaast weten ook andere bedrijven, gemeenten, overheid en instellingen ons steeds beter te vinden.

Onze waterschappen:

Integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid

AQUON als onpartijdige partner

Onpartijdigheid
AQUON draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van alle tijdens de uitvoering van laboratoriumactiviteiten verkregen of gecreëerde informatie. AQUON voert de laboratoriumactiviteiten onpartijdig uit en zorgt ervoor dat commerciële, financiële of andere druk de onpartijdigheid van het laboratorium niet in het gedrang brengt.

De medewerkers van AQUON zijn onafhankelijk, zelfstandig en niet vooringenomen. Ze laten zich niet leiden door persoonlijke belangen, voorkeur of genegenheid. Het handelen van een medewerker wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Voortdurend identificeert AQUON risico’s voor de onpartijdigheid en integriteit van het laboratorium, waaronder de risico’s die voortkomen uit de activiteiten of relaties van het laboratorium of uit de relaties van het personeel van het laboratorium. Deze relaties betekenen echter niet per se dat AQUON een risico heeft met betrekking tot onpartijdigheid. Indien er risico’s voor de onpartijdigheid geïdentificeerd worden, neemt AQUON maatregelen die dergelijke risico’s elimineren of minimaliseren.

Onafhankelijkheid
AQUON onderneemt geen activiteiten die in strijd zijn met haar onafhankelijkheid of die het vertrouwen in haar werkzaamheden zouden kunnen schaden. AQUON verricht de werkzaamheden conform wettelijke bepalingen en andere geschreven en ongeschreven regels en normen.
AQUON trekt alleen conclusies op basis van de verkregen en gepresenteerde resultaten in rapportages.