Sinds 2016 werd voor het aanleveren van de meetvraag door de waterschappen gebruik gemaakt van een zogenaamde PIM-sheet (Project Invoer Module). Dit was een uitermate complexe, tijdrovende spreadsheet voor het aanleveren van de meetvraag, waar we met zijn allen graag van af wilden. Dat is nu zo ver door het in productie nemen van een webportaal voor het aanleveren van die meetvraag. AQUON en de waterschappen hebben heel lang naar deze mijlpaal toegeleefd.

Het projectteam van collega’s van AQUON en meer dan de helft van de waterschappen, 2 klankbordgroe- pen (vanuit AQUON en de overige waterschappen) en de ontwikkelaars bij Four Digits hebben hard gewerkt aan de vervanging van de PIM-sheets. Samen hebben we toegewerkt naar 1 september, de datum waarop wij een werkbaar OMS wilden hebben waarmee de waterschappen hun aanvragen via het webportaal bij AQUON konden indienen. Dat ons dit is gelukt, is mede te danken aan de geweldige betrokkenheid van onze collega’s bij de waterschappen die veel werk hebben verzet met testwerk.

Basis van OMS
Het OMS is een intuïtieve, gebruiksvriendelijke en intelligente webapplicatie waarmee opdrachten aan AQUON op verschillende manieren aangeleverd
kunnen worden:

  • de basis bestaat uit de mogelijkheid om handmatig eenvoudig Monsterpunten, Artikelen en Datums (maanden, weken of vaste dagen) te selecteren en als Aanvraag bij AQUON in te dienen;
  • Vanuit deze basis is het heel eenvoudig om een bestaande Aanvraag te kopiëren, naar behoefte aan te passen en in te dienen;
  • Tenslotte is het mogelijk om een eigen Excel- bestand eenvoudig en snel in het voorgeschreven format te ‘uploaden’ naar het OMS.

Van OMS-light naar OMS
De versie die vanaf 1 september voor accounthouders beschikbaar is, noemen we ‘OMS-Light’. Deze versie heeft alle functionaliteiten die nodig zijn om Aanvragen voor 2022 bij AQUON in te dienen.
In september en oktober wordt deze versie verder uitgebreid met enkele aanvullende functionaliteiten die wel in de aanbesteding zijn gevraagd, maar die nog niet zijn geleverd (waaronder een direct en gedetail- leerd inzicht in de Verkooppunten van een Aanvraag). Als alles gereed is, wordt de nieuwe naam ‘OMS’.

Implementatie
De waterschappen zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het portaal. De afgelopen maanden zijn wekelijks demo’s gegeven van de tussenproducten, waar steeds meer water- schappers zich bij aansloten. Tijdens de 7 ‘sprints’ van het project werd door alle betrokkenen veelvuldig getest. De afgelopen weken zijn ook de trainers bij de waterschappen opgeleid. De waterschappen die voorop lopen in ervaring en gebruik van de nieuwe tool hebben aangeboden de andere waterschappen op weg te helpen.

Gedurende het project is steeds meer saamhorigheid ontstaan om van deze ontwikkeling een gezamenlijk succes te maken, waar alle partijen veel voordelen bij zullen hebben. Hoewel de puntjes op de ‘i’ nog moeten worden gezet, is het vertrouwen aanwezig dat dat ook zal gebeuren. Daarna zal de tool door middel van regulier beheer en onderhoud in onderlinge afstemming verder worden doorontwikkeld.

Ook interessant

AQUON Tiel en AQUON gaan verhuizen! 16 april 2024

Per 1 september aanstaande

Lees meer
Waarderingen bij AQUON geven en ontvangen 6 mei 2024

Gezien worden, dat telt!

Lees meer
Een overzicht van de nieuwbouw 11 april 2024

In 10 beelden

Lees meer
In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer