Namens alle waterschappen heeft de Unie van Waterschappen (UvW) met het ministerie van VWS en het RIVM afgesproken om de zogenaamde ‘afvalwatersurveillance’ in te vullen. De waterschappen en de ILOW laboratoria geven hier in goede samenwerking landelijk invulling aan.

Dataverzameling

In het riool is nu eenmaal veel ‘data’ aanwezig over de gezondheidstoestand van de inwoners van een gebied. Zo kun je medicijnresten, microverontreinigingen en ook COVID-19 opsporen in het riool. En er is nog een pluspunt; de gegevens over COVID-19 zijn veel sneller beschikbaar dan de gegevens van de huidige teststraten. De gegevens uit het afvalwateronderzoek zijn te zien op het Coronavirus Dashboard van de Rijksoverheid en worden elke dag geactualiseerd.

Blik op de toekomst

Op korte termijn is het opschalen van de COVID-19 bemonsteringen bij alle zuiveringen (rwzi’s) in Nederland het belangrijkste. AQUON verzorgt het bemonsteren van de zuiveringen in ons gebied. Medio 2020 is AQUON gestart met het bemonsteren, eerst bij 29, daarna bij 79 en sinds begin september 2020 bij alle 131 rwzi's, één keer per week. Vanaf de eerste week van december zijn we bij ongeveer 30 rwzi’s overgegaan op twee keer per week bemonsteren. Vanaf 1 februari doen we de bemonstering op alle zuiveringen 2x per week. Vervolgens gaan we opschalen naar 3x per week. Het streven is om dat per 1 april 2021 operationeel te hebben. Uiteindelijk is het de ambitie van het ministerie van VWS om naar dagelijkse bemonstering te gaan.

Werving van monsternemers

Voor deze extra werkzaamheden wordt momenteel flink uitgebreid. De werving van nieuwe monsternemers is in december gestart en de eerste monsternemers zijn gefaseerd vanaf begin januari gestart. Ook zullen binnenkort weer een aantal nieuwe monsternemers van start gaan. Alle nieuwe monsternemers worden eerst intern opgeleid en gaan daarna mee voor praktijkopleiding bij de zuivering zelf. Natuurlijk met als doel om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan.

Het is een behoorlijke opgave om alles voor elkaar te krijgen. Naast nieuwe monsternemers zijn ook extra middelen nodig, zoals bemonsteringsbussen, tablets etcetera. Gelukkig zien we dat alle betrokken medewerkers (zowel bij AQUON als bij de waterschappen) een extra stapje zetten om dit goed georganiseerd krijgen.

Ook interessant

AQUON Tiel en AQUON gaan verhuizen! 16 april 2024

Per 1 september aanstaande

Lees meer
Rioolwateronderzoek bij Het Klokhuis 28 oktober 2022

Rioolwater zit vol stinkende poep, maar toch zijn wetenschappers er dol op. Waarom?

Lees meer
Riool wordt leidraad bij het volgen van het coronavirus 1 april 2022

Lees hier het artikel uit De Volkskrant

Lees meer
RIVM publiceert factheet over rioolwateronderzoek voor COVID-19 28 juni 2021

Meer achtergrondinformatie over monsters, meetresultaten en conclusies

Lees meer
Onderzoek rioolwater wordt uitgebreid en verlengd 12 april 2021

‘Niet iedereen met corona gaat naar de teststraat, maar wel iedereen gaat naar de wc...

Lees meer
Uitbreiding rioolwateronderzoek 8 april 2021

Minister Hugo de Jonge bezocht de rwzi van Hoogheemraadschap Rijnland en het waterla...

Lees meer