Het DNA-laboratorium van AQUON gaat in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland bronopsporing uitvoeren bij de zwemlocatie Meijepark in Nieuwkoop. De bacteriologische kwaliteit van deze locatie heeft sinds 2018 het eindoordeel slecht.

In 2020 en 2021 zijn een groot aantal steigers verwijderd en zijn mogelijke bronnen van humane bacteriologische verontreinigingen voor zover bekend opgelost. Helaas hebben de getroffen maatregelen nog niet tot het gewenste effect geleid. Mogelijk dragen vogels (vogelpoep) bij aan de verslechterde bacteriologische waterkwaliteit.

Rijnland wil met dit onderzoek inzicht krijgen in wat de belangrijkste bronnen zijn van de overschrijdingen in concentraties E. coli en intestinale enterococcen in haar wateren. Fecale verontreiniging in oppervlaktewater kan afkomstig zijn van een heel scala aan bronnen en kan duiden op de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen, zoals virussen en bacteriƫn. De bronnen die onderzocht zullen worden zijn humaan, hond en watervogels.


De eerste watermonsters voor dit onderzoek zijn inmiddels binnen en worden door het lab veiliggesteld. Rijnland heeft grenswaarden aangegeven voor de hoeveelheden E.coli en intestinale enterococcen die in het monster aanwezig mogen zijn. Als deze grenswaarden worden overschreden zal AQUON het bronopsporingsonderzoek uitvoeren. Zo geven wij Rijnland op korte termijn het gevraagde inzicht in de waterkwaliteit en kunnen zij op basis van de analyse-inzichten gericht maatregelen treffen. Zo werken we samen aan een gezond en duurzaam watersysteem.

Naast de bronopsporing van humaan, hond en watervogels kan AQUON in het DNA-lab in Leiden ook bronopsporing doen naar geit, koe, paard, schaap en varken.

Ook interessant

eDNA-onderzoek bevestigt succes terugkeer kwabaal 17 april 2023

Monitoring in opdracht van waterschap De Dommel

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
eDNA analyses bij AQUON 15 maart 2023

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Monstername uit de rugzak 7 februari 2023

Duurzaam en efficiënt

Lees meer