Het DNA-laboratorium van AQUON gaat in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland bronopsporing uitvoeren bij de zwemlocatie Meijepark in Nieuwkoop. De bacteriologische kwaliteit van deze locatie heeft sinds 2018 het eindoordeel slecht.

In 2020 en 2021 zijn een groot aantal steigers verwijderd en zijn mogelijke bronnen van humane bacteriologische verontreinigingen voor zover bekend opgelost. Helaas hebben de getroffen maatregelen nog niet tot het gewenste effect geleid. Mogelijk dragen vogels (vogelpoep) bij aan de verslechterde bacteriologische waterkwaliteit.

Rijnland wil met dit onderzoek inzicht krijgen in wat de belangrijkste bronnen zijn van de overschrijdingen in concentraties E. coli en intestinale enterococcen in haar wateren. Fecale verontreiniging in oppervlaktewater kan afkomstig zijn van een heel scala aan bronnen en kan duiden op de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen, zoals virussen en bacteriƫn. De bronnen die onderzocht zullen worden zijn humaan, hond en watervogels.


De eerste watermonsters voor dit onderzoek zijn inmiddels binnen en worden door het lab veiliggesteld. Rijnland heeft grenswaarden aangegeven voor de hoeveelheden E.coli en intestinale enterococcen die in het monster aanwezig mogen zijn. Als deze grenswaarden worden overschreden zal AQUON het bronopsporingsonderzoek uitvoeren. Zo geven wij Rijnland op korte termijn het gevraagde inzicht in de waterkwaliteit en kunnen zij op basis van de analyse-inzichten gericht maatregelen treffen. Zo werken we samen aan een gezond en duurzaam watersysteem.

Naast de bronopsporing van humaan, hond en watervogels kan AQUON in het DNA-lab in Leiden ook bronopsporing doen naar geit, koe, paard, schaap en varken.

Ook interessant

AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer