Recent heeft de Universiteit van Wageningen, in samenwerking met AQUON, een quick scan analyse ontwikkeld voor de determinatie van macrofauna in het veld. Hiermee kan een goede eerste impressie van de waterkwaliteit worden vastgesteld.

Het vervolg is de start van een nieuw PPS project om deze quick scan uit te breiden met (snel inzetbare) sensoren om nitraat te meten. Inmiddels zijn de eerste metingen gestart bij een mooi beekherstel ten zuiden van Eindhoven, in het gebied van Waterschap De Dommel.

Op vrijdag 10 juni hebben wij, in samenwerking met onder andere Avallo Advies, drie slimme sensoren geïnstalleerd om nitraat te meten. Eén van de drie meetstations is naast een nitraatsensor ook uitgerust met een sensor die pH, geleidbaarheid, zuurstof en temperatuur meet. Vanuit Wageningen Environmental Research zijn zuurstof- en EGV-loggers geplaatst. Onze hydrobiologen hebben langs het beektraject quick scan macrofaunamonsters genomen. Hierdoor ontstaat een integraler inzicht in de waterkwaliteit. Dat biedt de waterbeheerders weer een betere diagnose om tot maatregelen te komen om de waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren.

Vanuit AQUON zijn we trots op dit interessante PPS project waarin verschillende partijen enthousiast samenwerken om tot een zo’n goed mogelijk inzicht te komen in de waterkwaliteit. Een inzicht waarmee de  waterschappen gericht maatregelen en beheer kunnen vaststellen.

Ook interessant

Totaalpakket Sensormonitoring 26 september 2022

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Pas op voor zwemmersjeuk! 1 augustus 2022

Tijdens het zwemwaterseizoen controleert AQUON op de aanwezigheid van Trichobilharzi...

Lees meer
Blauwalg in het zwemwaterseizoen 27 juli 2022

Het is zomer, temperaturen stijgen en daarmee ook de kans op blauwalg

Lees meer
Hoe giftig is jouw koekenpan? 20 juli 2022

Er is bijna niet te ontkomen aan PFAS 

Lees meer