Recent heeft de Universiteit van Wageningen, in samenwerking met AQUON, een quick scan analyse ontwikkeld voor de determinatie van macrofauna in het veld. Hiermee kan een goede eerste impressie van de waterkwaliteit worden vastgesteld.

Het vervolg is de start van een nieuw PPS project om deze quick scan uit te breiden met (snel inzetbare) sensoren om nitraat te meten. Inmiddels zijn de eerste metingen gestart bij een mooi beekherstel ten zuiden van Eindhoven, in het gebied van Waterschap De Dommel.

Op vrijdag 10 juni hebben wij, in samenwerking met onder andere Avallo Advies, drie slimme sensoren geïnstalleerd om nitraat te meten. Eén van de drie meetstations is naast een nitraatsensor ook uitgerust met een sensor die pH, geleidbaarheid, zuurstof en temperatuur meet. Vanuit Wageningen Environmental Research zijn zuurstof- en EGV-loggers geplaatst. Onze hydrobiologen hebben langs het beektraject quick scan macrofaunamonsters genomen. Hierdoor ontstaat een integraler inzicht in de waterkwaliteit. Dat biedt de waterbeheerders weer een betere diagnose om tot maatregelen te komen om de waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren.

Vanuit AQUON zijn we trots op dit interessante PPS project waarin verschillende partijen enthousiast samenwerken om tot een zo’n goed mogelijk inzicht te komen in de waterkwaliteit. Een inzicht waarmee de  waterschappen gericht maatregelen en beheer kunnen vaststellen.

Ook interessant

AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
Aanbesteding automatisering laboratoriumprocessen afgerond 10 juli 2023

AQUON gunt Barth Industrial Solutions opdracht voor de automatisering van laboratori...

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer
AQUON onderzoekt effect microplastics op het watersysteem 26 juni 2023

Microplastics horen niet thuis in de natuur

Lees meer
Snellere diagnoses met slimme sensoren 12 juni 2023

Ontwikkeling tool voor macrofauna knelpuntenanalyse

Lees meer