Het Algemeen Bestuur (AB) van AQUON komt tweemaal per jaar bij elkaar voor een zogenaamde themabijeenkomst. In plaats van formeel te vergaderen wordt dan door AQUON een thema ingebracht om eens nader over van gedachten te wisselen, vaak in combinatie met een veldbezoek.

Op vrijdag 7 oktober kwam het Algemeen Bestuur bij elkaar rondom het thema ‘Gezondheidsmonitoring’. Het AB begon de middag op de RWZI Kaatsheuvel. Deze locatie is interessant omdat het effluent van deze zuivering vergaand wordt gezuiverd met een (verticaal doorstroomd) helofytenfilter, aangevuld met een zandfilter. Het effluent wordt daarna geleverd aan de Efteling voor het gebruik bij een aantal attracties en aan de golfclub Loonsche Duynen voor besproeiing. Waterschap Brabantse Delta ontving het Algemeen Bestuur op de locatie en gaf een duidelijke toelichting op deze processen.

Toelichting gezondheidmonitoring

Daarna ging het AB naar golfclub De Loonsche Duynen voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsmonitoring door Janneke Verheijen van het RIVM en door Imke Leenen namens de STOWA. Hoewel het voor een deel ook landelijke thema’s zijn, was het goed en erg informatief om met de AB-leden over deze ontwikkelingen te spreken en van gedachten te wisselen. Voor ons als AQUON is bevestigd dat de contacten en informatie-uitwisseling met het RIVM en STOWA hierover heel waardevol zijn, ook in de samenwerking met onze ILOW-collega’s.

Ook interessant

Eerste paal nieuwbouw AQUON 30 mei 2023

Nieuw laboratorium voor excellente water- en bodemkwaliteit analyses

Lees meer
eDNA-onderzoek bevestigt succes terugkeer kwabaal 17 april 2023

Monitoring in opdracht van waterschap De Dommel

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
eDNA analyses bij AQUON 15 maart 2023

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
In gesprek over gezondheidsmonitoring 4 juli 2022

Werkconferentie AQUON

Lees meer