Het Algemeen Bestuur (AB) van AQUON komt tweemaal per jaar bij elkaar voor een zogenaamde themabijeenkomst. In plaats van formeel te vergaderen wordt dan door AQUON een thema ingebracht om eens nader over van gedachten te wisselen, vaak in combinatie met een veldbezoek.

Op vrijdag 7 oktober kwam het Algemeen Bestuur bij elkaar rondom het thema ‘Gezondheidsmonitoring’. Het AB begon de middag op de RWZI Kaatsheuvel. Deze locatie is interessant omdat het effluent van deze zuivering vergaand wordt gezuiverd met een (verticaal doorstroomd) helofytenfilter, aangevuld met een zandfilter. Het effluent wordt daarna geleverd aan de Efteling voor het gebruik bij een aantal attracties en aan de golfclub Loonsche Duynen voor besproeiing. Waterschap Brabantse Delta ontving het Algemeen Bestuur op de locatie en gaf een duidelijke toelichting op deze processen.

Toelichting gezondheidmonitoring

Daarna ging het AB naar golfclub De Loonsche Duynen voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsmonitoring door Janneke Verheijen van het RIVM en door Imke Leenen namens de STOWA. Hoewel het voor een deel ook landelijke thema’s zijn, was het goed en erg informatief om met de AB-leden over deze ontwikkelingen te spreken en van gedachten te wisselen. Voor ons als AQUON is bevestigd dat de contacten en informatie-uitwisseling met het RIVM en STOWA hierover heel waardevol zijn, ook in de samenwerking met onze ILOW-collega’s.

Ook interessant

Voornemen tot verkoop AQUON-locaties 22 februari 2024

Reactietermijn t/m 20 maart 2024 

Lees meer
Damwand wordt gevelbekleding 19 februari 2024

Circulariteit in praktijk

Lees meer
Nieuwbouw Houten vastgelegd voor mini-docu 15 februari 2024

Een kijkje over de schouders van de filmploeg

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
Soepel onderweg naar Houten 14 december 2023

Deel 3 in de drieluik over nieuwbouw AQUON

Lees meer
In gesprek over gezondheidsmonitoring 4 juli 2022

Werkconferentie AQUON

Lees meer