Het Algemeen Bestuur (AB) van AQUON komt tweemaal per jaar bij elkaar voor een zogenaamde themabijeenkomst. In plaats van formeel te vergaderen wordt dan door AQUON een thema ingebracht om eens nader over van gedachten te wisselen, vaak in combinatie met een veldbezoek.

Op vrijdag 7 oktober kwam het Algemeen Bestuur bij elkaar rondom het thema ‘Gezondheidsmonitoring’. Het AB begon de middag op de RWZI Kaatsheuvel. Deze locatie is interessant omdat het effluent van deze zuivering vergaand wordt gezuiverd met een (verticaal doorstroomd) helofytenfilter, aangevuld met een zandfilter. Het effluent wordt daarna geleverd aan de Efteling voor het gebruik bij een aantal attracties en aan de golfclub Loonsche Duynen voor besproeiing. Waterschap Brabantse Delta ontving het Algemeen Bestuur op de locatie en gaf een duidelijke toelichting op deze processen.

Toelichting gezondheidmonitoring

Daarna ging het AB naar golfclub De Loonsche Duynen voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsmonitoring door Janneke Verheijen van het RIVM en door Imke Leenen namens de STOWA. Hoewel het voor een deel ook landelijke thema’s zijn, was het goed en erg informatief om met de AB-leden over deze ontwikkelingen te spreken en van gedachten te wisselen. Voor ons als AQUON is bevestigd dat de contacten en informatie-uitwisseling met het RIVM en STOWA hierover heel waardevol zijn, ook in de samenwerking met onze ILOW-collega’s.

Ook interessant

Gunning opdrachten nieuwbouw definitief 18 januari 2023

Realisatie nieuwbouw komt stap dichterbij

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
Grondaankoop nieuwbouw Houten 3 november 2022

Een stap dichterbij onze nieuwe huisvesting

Lees meer
Rioolwateronderzoek bij Het Klokhuis 28 oktober 2022

Rioolwater zit vol stinkende poep, maar toch zijn wetenschappers er dol op. Waarom?

Lees meer
In gesprek over gezondheidsmonitoring 4 juli 2022

Werkconferentie AQUON

Lees meer