Microplastics bevinden zich overal; in de lucht die we inademen, in het water dat we drinken en in het voedsel dat we eten. Microplastics ontstaan doordat het plastic in het milieu uiteindeljk in hele kleine stukjes, 1 µm tot 5000 µm, uit elkaar valt.  Zo klein dat het voor het blote oog niet zichtbaar is. Toch veroorzaken deze onzichtbare stukjes plastic een groot probleem: ze vervuilen ons water, diersoorten overlijden en ook de mens krijgt steeds meer plastic binnen. Microplastics horen simpelweg niet thuis in de natuur.

Groeiende maatschappelijke aandacht
Vanwege het probleem van microplastic en de groeiende maatschappelijke aandacht hiervoor, wordt er gewerkt aan internationale standaardisatie van meetmethodes en definities, waarbij de focus ligt op de grootte van het deeltje, het aantal deeltjes in het water en wat voor soort plastic het precies is.

Onderzoeksbijdrage van AQUON
Door de groeiende aandacht voor de risico’s van microplastics is er enkele jaren geleden ook bij AQUON een projectteam opgezet om de aanwezigheid, verspreiding en effect van microplastics te onderzoeken en zo de omvang van het bijbehorende probleem te kunnen bepalen. Sinds de start heeft het projectteam zich beziggehouden met het vergaren van kennis over microplastics en hebben ze deelgenomen in verschillende commissies. Ook zijn ze bezig met het opzetten van pilots op RWZI’s en het opstellen van een meerjarig projectplan, waardoor AQUON uiteindelijk een compleet analysepakket omtrent microplastics kan aanbieden. AQUON zal hier dan fungeren als ketenpartner voor de waterschappen, om inzicht te krijgen op de invloed van microplastics op het watersysteem.

AQUON is een duurzame organisatie, met oog voor de toekomst. Door middel van onderzoek naar het groeiende probleem van microplastics, draagt AQUON bij aan een verantwoorde leefomgeving voor de komende generaties.

Ook interessant

Damwand wordt gevelbekleding 19 februari 2024

Circulariteit in praktijk

Lees meer
AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
Aanbesteding automatisering laboratoriumprocessen afgerond 10 juli 2023

AQUON gunt Barth Industrial Solutions opdracht voor de automatisering van laboratori...

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer
Snellere diagnoses met slimme sensoren 12 juni 2023

Ontwikkeling tool voor macrofauna knelpuntenanalyse

Lees meer