Het (bijna) onzichtbare probleem van microplastics is ons allemaal bekend, maar nog we hebben het nog niet volledig begrepen. Daarom organiseerde AQUON, in samenwerking met Waterschap De Dommel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een eerste Microplastics Bijeenkomst op 29 augustus. Tijdens de bijeenkomst stonden de inzichten en de samenwerking rondom microplastics centraal.

De vragen stapelen zich op
Tijdens de bijeenkomst legde Ivo Freriks van Rijkswaterstaat (CIV) de analysemethodiek voor microplastics uit, waarbij betrouwbare resultaten werden benadrukt. Ondanks het feit dat microplastics schadelijk zijn voor mens en dier, neemt hun aanwezigheid in het milieu toe en duurt het honderden jaren voordat ze volledig afgebroken zijn. Daarom is het zaak onze kennis op te bouwen.

Nieuwe koers
Hafiez Bhaggoe, senior analist bij AQUON, besprak vervolgens het nieuwe projectplan van AQUON met betrekking tot microplastics. Sinds 2019 verkent AQUON de mogelijkheden van bemonstering en monitoring van microplastics. Na het corona-tijdperk voerde AQUON twee pilot-bemonsteringen uit op de RWZI’s van Hoogheemrqaadschap Stichtse Rijnlanden. Daaruit bleek dat microscopisch onderzoek wel inzicht geeft, maar dat er een grote onzekerheid in de resultaten te zien is. Daarom vaart AQUON nu een nieuwe koers waarin het nauw samenwerkt met de waterschappen.

Op weg naar samenwerking
Momenteel zijn er geen duidelijke richtlijnen voor actie vanuit het waterschap vanwege het ontbreken van een norm voor microplastics. Desondanks verwachten inwoners en bestuurders wel dat het waterschap actie onderneemt, en ze stellen terecht vragen over dit groeiende probleem.

Tijdens de bijeenkomst stelden de deelnemers vast dat eerst enkele cruciale voorwaarden moeten worden vervuld zodat de waterschappen in ieder geval de eerste stappen richting bemonstering en monitoring kunnen zetten. Hierbij gaat het over de beschikbaarheid van geschikt gereedschap, het vaststellen van de juiste vraagstelling en het bepalen van de kwaliteitseisen die aan het water worden gesteld. Een mooi startpunt.

Kortom, de weg naar verandering en samenwerking is ingezet en de waterschappen staan klaar om dit groeiende probleem aan te pakken.

Ook interessant

Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Rioolwateronderzoek bij Het Klokhuis 28 oktober 2022

Rioolwater zit vol stinkende poep, maar toch zijn wetenschappers er dol op. Waarom?

Lees meer
Nieuw bij AQUON: De Polaris Ranger EV. 6 oktober 2022

Een nieuwe en duurzame quad!

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2022 3 oktober 2022

Extra drukke zomer

Lees meer