Op woensdag 18 januari bracht een delegatie van het Nationaal Rioolwater Surveillance programma (NRS) een bezoek aan de RWZI Leiden West van Hoogheemraadschap van Rijnland en aan ons laboratorium in Leiden.

De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, in hun rol als opdrachtgever) en van het RIVM. Zij wilden graag een toelichting op de rioolwaterzuivering en de activiteiten van het waterschap en AQUON.

Het hele proces kwam voorbij: van de zuivering van afvalwater door Jan Pereboom van Hoogheemraadschap van Rijnland, monstername door Fred Karemaker van AQUON, de Centrale Monsterontvangst door Willem Folmer (AQUON) en DNA-onderzoek door Sander Heeman.

Een succesvolle bijeenkomst waarbij alle partijen uit ons netwerk hun kennis over rioolwaterzuivering weer konden opfrissen en waar de nodige vervolgafspraken uit voort komen.

Ook interessant

AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
Aanbesteding automatisering laboratoriumprocessen afgerond 10 juli 2023

AQUON gunt Barth Industrial Solutions opdracht voor de automatisering van laboratori...

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer
AQUON onderzoekt effect microplastics op het watersysteem 26 juni 2023

Microplastics horen niet thuis in de natuur

Lees meer
Snellere diagnoses met slimme sensoren 12 juni 2023

Ontwikkeling tool voor macrofauna knelpuntenanalyse

Lees meer