In het kader van het TKI-project om op een eenvoudige en snelle wijze diagnoses te stellen van de waterkwaliteit, richt AQUON zich, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, op methoden die een grotere ruimtelijke en temporele dekking hebben: de QuickScan macrofauna en continue metingen van abiotische milieuparameters. AQUON mikt op een koppeling tussen beide paden om zo te komen tot een tool voor betere diagnoses van de waterkwaliteit.

In samenwerking met Waterschap De Dommel hebben we al eerder meetpalen geplaatst in de Run bij Veldhoven. Deze bevatten sensoren voor pH, EGV, O2, temperatuur en nitraat. Voor Hoogheemraadschap van Rijnland zetten we onze Navigator in. Deze meetboot verricht elke 2 seconden een meting, inclusief het loggen van de locatie. Met de navigator meten we pH, O2, EGV, temperatuur, nitraat, de aanwezigheid van blauw- en groenalgen.

Tegelijk met de sensormonitoring voeren de collega’s van hydrobiologie de QuickScan macrofauna uit, die de kwaliteit van langzaam stromend water inschat in drie kwaliteitsklassen. Door een koppeling te maken tussen de Quickscan en de continue metingen, ontwikkelen we een Macrofauna knelpuntenanalyse tool. Hiermee kunnen de knelpunten in een gebied efficiënt en overzichtelijk geanalyseerd worden. Die resultaten worden vervolgens vergeleken met de huidige metingen van de waterschappen. Zodat de waterschappen effectieve maatregelen kunnen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

 

De tool produceert kaarten waarmee de onderzochte parameters in een oogopslag duidelijk worden, zoals hierboven.

Ook interessant

AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
Aanbesteding automatisering laboratoriumprocessen afgerond 10 juli 2023

AQUON gunt Barth Industrial Solutions opdracht voor de automatisering van laboratori...

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer
AQUON onderzoekt effect microplastics op het watersysteem 26 juni 2023

Microplastics horen niet thuis in de natuur

Lees meer