Afgelopen week plaatste AQUON de aanbesteding voor robotisering van het inzetproces en weegproces op TenderNed. Hiertoe is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerkeing van de Factory Acceptance test (FAT), het Programma van Eisen, de procesuitwerking en de juridische documenten. Om het huidige proces goed in kaart te brengen voor de inschrijvers hebben we een filmpje gemaakt van het huidige inzetproces in Tiel. Ook hebben we een nieuwe kunststof destructiebuis gevalideerd voor Ptotaal en Ntotaal.

Perceel 1
De aanbesteding voor perceel 1 ‘Weegproces in Leiden’ beslaat de
vervanging van de weegrobot, droogstoven en gloeiovens en het automatiseren van alle handelingen in en tussen de weegrobot, droogstoven en gloeiovens, tot een geïntegreerde robot. In de toekomst gaan we ook filtratie in dit proces meenemen, voorlopig ligt de nadruk eerst op vereenvoudigen en standaardiseren.

Perceel 2
De aanbesteding voor Perceel 2 ‘Inzetproces in Tiel’ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een voorbereidingsstation om monsterpotten te beoordelen en het inzetvolume te bepalen;
  • Een inzetrobot om alle stappen te zetten voor het destrueren of inzetten in de analyses, bijv. TOC/DOC. Ook worden alle standaarden blanco’s automatisch toegevoegd;
  • Een geautomatiseerde destructie in de autoclaaf;
  • Een aanvulrobot voor Ptotaal en Ntotaal.

Bij beide percelen stelt AQUON de eis dat we de fysieke belasting van onze medewerkers verminderen, dat de werkflow efficiënter wordt én dat AQUON een kortere doorlooptijd van de analyses kan hanteren voor onze waterschappen.

Planning
De aanbesteding is vorige week gepubliceerd op TenderNed. Op 8 november was er voor de leveranciers een schouw in Leiden, inclusief rondleiding en de mogelijkheid om vragen te stellen. Naar verwachting kan AQUON begin februari aankondigen aan wie het contract (per perceel) gegund wordt. Met die partijen zetten we verdere stappen voor de robotisering van het inzetproces en weegproces.

Ook interessant

In gesprek met ... Peter Toenders 23 november 2021

"Ik ben er trots op dat AQUON zo gegroeid is de afgelopen jaren."

Lees meer
Deelresultaat van het TKI project Diatom Biosensor gepubliceerd in H2O 15 november 2021

Gebruik van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën

Lees meer
Jubilaris Loet Vermaten over 40 jaar werk op het waterlaboratorium 11 november 2021

Loet Vermaten is 40 jaar in dienst bij AQUON

Lees meer
Waterbodemonderzoek in Diergaarde Blijdorp 9 november 2021

Van de pelikanen tot de Indische neushoorns

Lees meer
Opnames TV-programma Atlas bij zuivering Bunnik 4 november 2021

Kijk nu de reportage over het rioolwateronderzoek terug

Lees meer
Verhuizing naar Dordrecht afgerond 1 november 2021

Nieuwe satelliet locatie Monstername & Logistiek in Dordrecht operationeel

Lees meer