Namens alle waterschappen heeft de Unie van Waterschappen (UvW) met het ministerie van VWS en het RIVM afgesproken om de zogenaamde ‘afvalwatersurveillance’ in te vullen. De waterschappen en de ILOW laboratoria geven hier in goede samenwerking landelijk invulling aan.

Dataverzameling

In het riool is nu eenmaal veel ‘data’ aanwezig over de gezondheidstoestand van de inwoners van een gebied. Zo kun je medicijnresten, microverontreinigingen en ook COVID-19 opsporen in het riool. En er is nog een pluspunt; de gegevens over COVID-19 zijn veel sneller beschikbaar dan de gegevens van de huidige teststraten. De gegevens uit het afvalwateronderzoek zijn te zien op het Coronavirus Dashboard van de Rijksoverheid en worden elke dag geactualiseerd.

Blik op de toekomst

Op korte termijn is het opschalen van de COVID-19 bemonsteringen bij alle zuiveringen (rwzi’s) in Nederland het belangrijkste. AQUON verzorgt het bemonsteren van de zuiveringen in ons gebied. Medio 2020 is AQUON gestart met het bemonsteren, eerst bij 29, daarna bij 79 en sinds begin september 2020 bij alle 131 rwzi's, één keer per week. Vanaf de eerste week van december zijn we bij ongeveer 30 rwzi’s overgegaan op twee keer per week bemonsteren. Vanaf 1 februari doen we de bemonstering op alle zuiveringen 2x per week. Vervolgens gaan we opschalen naar 3x per week. Het streven is om dat per 1 april 2021 operationeel te hebben. Uiteindelijk is het de ambitie van het ministerie van VWS om naar dagelijkse bemonstering te gaan.

Werving van monsternemers

Voor deze extra werkzaamheden wordt momenteel flink uitgebreid. De werving van nieuwe monsternemers is in december gestart en de eerste monsternemers zijn gefaseerd vanaf begin januari gestart. Ook zullen binnenkort weer een aantal nieuwe monsternemers van start gaan. Alle nieuwe monsternemers worden eerst intern opgeleid en gaan daarna mee voor praktijkopleiding bij de zuivering zelf. Natuurlijk met als doel om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan.

Het is een behoorlijke opgave om alles voor elkaar te krijgen. Naast nieuwe monsternemers zijn ook extra middelen nodig, zoals bemonsteringsbussen, tablets etcetera. Gelukkig zien we dat alle betrokken medewerkers (zowel bij AQUON als bij de waterschappen) een extra stapje zetten om dit goed georganiseerd krijgen.

Ook interessant

Calamiteit: Brand bij E-bikefabriek in Cuijk 11 februari 2021

Wat gebeurt er bij calamiteiten? Een verslag uit de praktijk

Lees meer
De toekomst van DNA-analyses met PCR 21 januari 2021

Interessant artikel in BioNieuws over PCR en qPCR

Lees meer
NEN Publicatie whitepaper 'Plastics in het Milieu' 28 december 2020

Aftrap van het Nederlandse normalisatietraject voor plastics in het milieu

Lees meer
Fijne feestdagen en een goede en gezonde start van 2021 22 december 2020

2020 loopt ten einde. Wat een jaar!

Lees meer
Controle en validatie nitraat-sensoren 15 december 2020

Samen met microLAN op pad om de nitraat-sensoren te controleren en valideren.

Lees meer
AQUON blijft voorloper bij blauwalg risico zwemwateranalyses 14 december 2020

ELISA in te zetten voor het meten van virussen, bacteriën en toxinen

Lees meer