Op maandag 10 juli vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling plaats! Die nieuwe samenstelling is het gevolg van de waterschapsverkiezingen van 15 maart en de periode van de vorming van de colleges van Dijkgraaf en (Hoog)Heemraden bij onze 9 waterschappen die daarop volgde. In het Algemeen Bestuur van AQUON zijn zes nieuwe bestuurders afgevaardigd. Drie bestuurders uit de vorige periode, van Stichtse Rijnlanden, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, zijn lid gebleven van het Algemeen Bestuur.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur

Het bevestigen van de voortzetting van het technisch voorzitterschap door Piet-Hein Daverveldt, de dijkgraaf van Delfland, was het eerste besluit van het nieuwe Algemeen Bestuur. Vervolgens werden de leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur gekozen: Nanda van Zoelen, Suzanne de Zoeten en Hans Schouffoer. Daarbij is Nanda van Zoelen als voorzitter en Suzanne de Zoeten als plaatsvervangende voorzitter benoemd. Dit zijn formele benoemingen; de technische voorzitter leidt alle vergaderingen en vertegenwoordigt AQUON.

Vooruitblik naar volgende vergadering

Vervolgens werden meerdere onderwerpen besproken, zoals de stand van zaken van de zaken rondom de nieuwbouw, maar hier zal dieper op in worden gegaan tijdens de volgende bijeenkomst van het Algemeen Bestuur, op 6 oktober.

Ook interessant

In gesprek met ... Michel van den Hoek 25 augustus 2023

Collegialiteit, afwisseling, professionaliteit

Lees meer
In gesprek met... Sjoerd de Groot 25 juli 2023

Gedreven, collega’s en maatschappelijk

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Aanbesteding automatisering laboratoriumprocessen afgerond 10 juli 2023

AQUON gunt Barth Industrial Solutions opdracht voor de automatisering van laboratori...

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer
AQUON onderzoekt effect microplastics op het watersysteem 26 juni 2023

Microplastics horen niet thuis in de natuur

Lees meer