Dinsdagochtend rond 04.30 uur brak in Den Bosch een zeer grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. uit. Twee uur later ging de telefoon bij John van Santvoort, die vanuit het Servicebureau van AQUON calamiteitendienst had. Samen met een groot aantal collega’s is hij aan de slag gegaan met de calamiteitenmelding. In samenwerking met Waterschap Aa en Maas zijn verschillende activiteiten opgepakt en uitgevoerd.

Brand!
De locatie van de brand in Den Bosch is omringd door water. De brandweer zette blusboten en blushelikopters in om de brand onder controle te krijgen. Hierbij was een grote hoeveelheid bluswater nodig. Bluswater kan een schadelijk effect hebben op het oppervlaktewater en mogelijk ook grote schade toebrengen aan het biologische zuiveringsproces in de afvalwaterzuivering. AQUON heeft in opdracht van Waterschap Aa en Maas de hele dag monsters genomen en deze onderzocht op schadelijke stoffen. De genomen monsters zijn in allerijl in onze laboratoria in Tiel en Leiden geanalyseerd.

Tot de eerste analysetestresultaten binnen waren, zijn maatregelen genomen om eventuele schade door bluswater zo beperkt mogelijk te houden. De gemeente heeft in opdracht van waterschap Aa en Maas de rioolgemalen dichtgedraaid en er is een bufferbassin op het terrein van de afvalwaterzuivering ingezet om het met bluswater vervuilde water tijdelijk op te slaabn. Ook werden andere maatregelen ter plaatse genomen om vervuiling en verspreiding van het bluswater zoveel mogelijk te voorkomen.

Foto: Brabants Dagblad

Monsters & analyses
De eerste analyseresultaten gaven een gunstig beeld. Het effect van het bluswater op de waterkwaliteit blijkt gering. Hierdoor kunnen de genomen maatregelen stap voor stap worden teruggedraaid.
Vanaf het moment van het uitbreken van de brand zijn er dagelijks op meerdere momenten monsters genomen, zowel van het bluswater, bij de brand, als ook bij de zuivering waar het water terecht komt. Ook vandaag, vrijdag 12 maart, worden nog monsters genomen om te blijven monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt.

Soepele samenwerking
Het analyseren van de genomen monsters is de afgelopen dagen continu gedaan, op sommige avonden waren de analyse resultaten pas rond middernacht beschikbaar. Zodra de analyseresultaten beschikbaar waren, zijn ze aan onze contactpersonen bij Aa en Maas doorgegeven. Zodat zij op basis hiervan de juiste stappen en beslissingen kunnen nemen. De samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas en AQUON verloopt goed en soepel.

En ook intern bij AQUON is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen heel goed. Een groot aantal collega's van het Servicebureau, Monstername & Logistiek en Chemie heeft zich deze week ingespannen om de analyseresultaten zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Hiervoor is letterlijk dag en nacht gewerkt.

Meer informatie over de brand op de website van Waterschap Aa en Maas of lees het nieuwsbericht op de site van het Brabant Dagblad

Ook interessant

Zwemwaterprotocol geactualiseerd 20 april 2021

Het nieuwe protocol wordt vanaf de zomer van 2021 toegepast

Lees meer
Het is weer de Week van de Teek 19 april 2021

19 t/m 23 april 2021

Lees meer
Voorbereiding op een dynamisch zwemwaterseizoen 19 april 2021

Een kijkje achter de schermen bij de start van het zwemwaterseizoen

Lees meer
In gesprek met...Jaap Jan Stoffelsma 13 april 2021

'Wanneer ik op het water ben, geniet ik.'

Lees meer
Onderzoek rioolwater wordt uitgebreid en verlengd 12 april 2021

‘Niet iedereen met corona gaat naar de teststraat, maar wel iedereen gaat naar de wc...

Lees meer
Uitbreiding rioolwateronderzoek 8 april 2021

Minister Hugo de Jonge bezocht de rwzi van Hoogheemraadschap Rijnland en het waterla...

Lees meer