Recent heeft de Universiteit van Wageningen, in samenwerking met AQUON, een quick scan analyse ontwikkeld voor de determinatie van macrofauna in het veld. Hiermee kan een goede eerste impressie van de waterkwaliteit worden vastgesteld.

Het vervolg is de start van een nieuw PPS project om deze quick scan uit te breiden met (snel inzetbare) sensoren om nitraat te meten. Inmiddels zijn de eerste metingen gestart bij een mooi beekherstel ten zuiden van Eindhoven, in het gebied van Waterschap De Dommel.

Op vrijdag 10 juni hebben wij, in samenwerking met onder andere Avallo Advies, drie slimme sensoren geïnstalleerd om nitraat te meten. Eén van de drie meetstations is naast een nitraatsensor ook uitgerust met een sensor die pH, geleidbaarheid, zuurstof en temperatuur meet. Vanuit Wageningen Environmental Research zijn zuurstof- en EGV-loggers geplaatst. Onze hydrobiologen hebben langs het beektraject quick scan macrofaunamonsters genomen. Hierdoor ontstaat een integraler inzicht in de waterkwaliteit. Dat biedt de waterbeheerders weer een betere diagnose om tot maatregelen te komen om de waterkwaliteit van het watersysteem te verbeteren.

Vanuit AQUON zijn we trots op dit interessante PPS project waarin verschillende partijen enthousiast samenwerken om tot een zo’n goed mogelijk inzicht te komen in de waterkwaliteit. Een inzicht waarmee de  waterschappen gericht maatregelen en beheer kunnen vaststellen.

Ook interessant

Sensor gestuurd boeren 17 juni 2022

Mooie informatieve vlog van Aa en Maas

Lees meer
Op naar Denemarken voor inspiratie over sensormonitoring 9 juni 2022

Werkbezoek tilt sensormonitoring naar een hoger niveau

Lees meer
RTL Nieuws doet verslag van vroege aanwezigheid blauwalg 16 mei 2022

Zwemwaterbemonstering in Zuid-Holland

Lees meer
In gesprek met…. Niels van Aarle 20 april 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. afwisselend, vernieuwend, digitalisering

Lees meer
AQUON verzorgt lachgasmonitoring voor waterschappen 12 april 2022

Al 15 lachgas-sensoren actief bij waterschap Aa en Maas

Lees meer