Het zwemwaterseizoen komt er weer aan en AQUON en de waterschappen zijn volop bezig met de voorbereidingen. Waterschap De Dommel vroeg AQUON om gezamenlijk te onderzoeken hoe het hele proces rondom de zwemwatermonitoring nog efficiënter en handiger kan.

Pilot verbetering zwemwatermonitoring

Henk Tamerus is vanuit De Dommel gevraagd het initiatief te nemen en te onderzoeken waar we op onderdelen ons werk omtrent het zwemwater-monitoren nog handiger kunnen insteken. Henk heeft hierover afstemming gezocht met de collega’s van de Brabantse waterschappen en met collega’s bij AQUON. Het beeld wat daar uit naar voren kwam is dat de samenwerking nog beter kan.

Waterschap De Dommel en AQUON hebben besloten om dit in een pilot verder vorm te geven en te kijken hoe dat in de praktijk werkt. Aan de voorkant hebben Waterschap De Dommel en AQUON eerst uitgezocht welke werkzaamheden binnen het zwemwateronderzoek bij het Waterschap horen en moeten blijven en welke werkzaamheden ook goed door AQUON zouden kunnen worden opgepakt. Concreet betekent dit dat bepaalde werkzaamheden, die nu door Waterschap De Dommel worden uitgevoerd overgaan naar AQUON.
Daarbij zijn belangrijke randvoorwaarden dat de formele verantwoordelijkheden goed geborgd moeten zijn en misschien nog wel belangrijker dat wij zorgen dat het echt een gezamenlijk doel blijft om te zorgen dat mensen (en dieren) zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van het zwemwater.

De pilot en het verloop zullen De Dommel en AQUON goed volgen en delen met onze andere collega waterschappen in de Gemeenschappelijke Regeling. Een mooie stap die goed past om de missie en visie van AQUON die door het bestuur van AQUON (bestaande uit vertegenwoordiging van alle deelnemende waterschappen) is vastgesteld ook in de praktijk handen en voeten te geven.
Een pilot met sowieso toegevoegde waarde en aan het eind van het komende zwemwaterseizoen zullen de conclusies breed gedeeld worden met een vooruitblik naar het zwemseizoen 2022.

Wil je meer weten? Dan kun je terecht bij:

De Dommel: Tjerk Bolder, Rene de Louw, Henk Tamerus

AQUON: Rianne Trompetter en Hans Massop

Ook interessant

Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2022 3 oktober 2022

Extra drukke zomer

Lees meer