Nederland is waterland en er wordt volop gezwommen én in en om het water gerecreëerd.

Elk jaar kan er in Nederland in de zomermaanden (mei t/m september) gezwommen worden in natuurlijk water op legio zwemlocaties. Op www.zwemwater.nl zijn al deze zwemlocaties te vinden. In het werkgebied van AQUON hebben 9 waterbeheerders samen met AQUON als ketenpartners de handen ineengeslagen om o.a. de zwemwaterkwaliteit jaarlijks te monitoren. Uitgangspunt is dat er minimaal wordt voldaan aan de Europese zwemwaterrichtlijn en de landelijke blauwalgenrichtlijn. In deze richtlijnen staan de criteria aangegeven waaraan veilig en gezond zwemwater moet voldoen. 

Volwaardig ketenpartner
Rob Bovelander, voorzitter van de Expertgroep Zwemwater: "Vanuit de Expertgroep staan we voor een goede kwaliteit van de zwemwatergegevens en voor eenduidige communicatie naar de recreanten. Daarom vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de 10 ketenpartners. AQUON is daarbij voor de 9 waterbeheerders niet alleen de ‘monsternemer’, maar ook volwaardig ketenpartner, met ‘oren en ogen’ in het veld. Dat is cruciaal om een volledig beeld te kunnen krijgen van de situaties ter plaatse."

Minimaal 2 keer per jaar, één keer ruim voor het badseizoen en één keer kort ná het badseizoen, vindt afstemming tussen de 10 ketenpartners plaats binnen de Expertgroep Zwemwater.

  • In dit overleg vóór het badseizoen zoeken afstemming om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsgegevens vanuit AQUON snel, onherroepelijk en juist beschikbaar komen voor zwemmers/badgasten. De kwaliteitsgegevens dienen als input voor communicatie naar recreanten. De actuele zwemwaterkwaliteit is te raadplegen via de lokale zwemwaterborden, de app ‘Zwemwater’ en via zwemwater.nl.
  • In het overleg ná het badseizoen wordt het afgelopen badseizoen geëvalueerd en worden punten ter verbetering voor het volgende badseizoen besproken. Daarnaast delen de deelnemers informatie over innovatieve meetmethoden, nieuwe inzichten, slimme rapportagetools, ervaringen met het uploaden van data, communicatie, afstemming met bevoegde gezagen, enz. enz.

Ketenpartners in de Expertgroep Water zijn:

AQUON, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta, waterschap Brabantse Delta, waterschap de Stichtse Rijnlanden, waterschap Rivierenland, waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel.

Ook interessant

Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2022 3 oktober 2022

Extra drukke zomer

Lees meer