In gesprek met...Erwin Spaans

Naam: Erwin Spaans 
Leeftijd: 46
Functie: Adviseur Inkopen en Aanbesteden
Afdeling: Bedrijfsvoering
Locatie: Standplaats Leiden, maar inzetbaar waar nodig
Hoelang werk je bij AQUON?: Bijna 2,5 jaar, sinds 1 september 2019

Waar werk je, wat doe je? 

Op de afdeling Bedrijfsvoering zorgen we voor kaders, adviezen en ondersteuning waarmee AQUON optimaal kan functioneren. Die gelden uiteraard ook voor onze inkoopactiviteiten. Per 1 februari jl. ben ik de uitdaging aangegaan om binnen AQUON meer grip op onze inkoopactiviteiten te krijgen. Het doel is een rechtmatig, efficiënt en effectief inkoopproces. Dat gaat vn het opzetten van een inkoopbeleid en coördineren van aanbestedingen tot het inbedden van contractmanagement en verbeteren van het bestelproces.

Inzicht in waterkwaliteit
AQUON kan niet ‘stromen’ zonder leveranciers. Of het nu gaat om de leaseauto’s, de apparatuur, elektriciteit, grond- en hulpstoffen of software, het komt allemaal voort uit inkoopactiviteiten. Dus is het superbelangrijk om de afspraken met onze leveranciers goed te borgen in een zorgvuldig inkoopproces. En natuurlijk om op de naleving van de afspraken toe te zien en altijd op zoek te blijven naar nieuwe mogelijkheden.

Belangrijk
Goed inkopen biedt ook de gelegenheid om partijen te selecteren die het beste passen bij de missie en visie van AQUON en deze voor langere periode aan ons te binden. En dan ontkomen we niet aan aanbestedingen. “We moeten weer aanbesteden, pffff …” hoor ik weleens in de wandelgangen. Maar realiseer je dat aanbesteden niets meer is dan uiterst zorgvuldig een tactisch inkoopproces doorlopen. We werken met gemeenschapsgeld werken, dan lijkt me die zorgvuldigheid niet onterecht. Dus laten we vooral de mogelijkheden van het aanbesteden omarmen en kijken naar wat wél kan.

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent voor mij toekomstbestendigheid voor mens en omgeving. Het is een belangrijke pijler, zowel werk als privé. En het gaat verder dan alleen milieu en klimaat, het betekent ook diversiteit, inclusie, social return en ketenverantwoordelijkheid. In inkooptermen noemen we dit Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Wat mij betreft gaan we bij onze aanbestedingen nog bewuster op MVI inzetten. Als maatschappelijke organisatie met gezond en duurzaam waterbeheer als doel, is het ook logisch dat AQUON bij voorkeur zakendoet met leveranciers die hieraan een positieve bijdrage leveren.

Ontwikkeling
Vanuit mijn rol bij het Servicebureau heb ik in de afgelopen periode ervaren dat collega’s het heel prettig vonden dat er kritisch, met een ‘inkoopbril’ is meegekeken naar onze uitbestedingsprocessen. Daardoor is het gelukt de werkwijze van uitbesteden steeds beter en integraal in de organisatie te verankeren. Dit maakt het mogelijk om inkoopvraagstukken tijdiger te onderscheppen en deze met de budgethouder en betrokkenen zorgvuldig op te pakken. Die werkwijze wil ik in mijn nieuwe rol graag breder ondersteunen, voor heel AQUON. Daarbij moeten we de gewenste grip op onze inkoopactiviteiten niet zien als doel op zich. Het is een voorwaarde om wendbaar te kunnen handelen op nieuwe behoeftes vanuit de waterschappen.

Kortom: 

 

Ook interessant

In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
In gesprek met ... Wim Dompeling 22 november 2023

Afwisselend, uitdagend, toekomstbestendig  

Lees meer
In gesprek met ... Michel van den Hoek 25 augustus 2023

Collegialiteit, afwisseling, professionaliteit

Lees meer
In gesprek met... Sjoerd de Groot 25 juli 2023

Gedreven, collega’s en maatschappelijk

Lees meer
In gesprek met… Giswinne van de Wijdeven 27 februari 2023

Werken bij AQUON betekent voor mij… Teamgevoel, dynamisch en eerlijk. 

Lees meer