In gesprek met ... Wim Dompeling

Naam: Wim Dompeling

Leeftijd: 64 jaar

Functie: Coördinerend Analist Chemie

Afdeling: Fysisch Chemisch

Locatie: Leiden

Gestart bij AQUON op: Nu al 12 jaar bij AQUON, sinds de start. Daarvoor was ik al ruim 30 jaar werkzaam bij verschillende waterschappen en laboratoriumorganisaties. Ik ben dus altijd betrokken geweest bij laboratoriumzaken.

Wat viel je als eerste op toen je startte bij AQUON?

AQUON is altijd al een organisatie geweest waarin een open houding bij de medewerkers aanwezig is. De loyale werkhouding valt natuurlijk ook op en AQUON is een goede werkgever, waar het prettig werken is.

Waar werk je, wat doe je?

Ik werk in Leiden en de laatste 2 jaar besteed ik steeds meer tijd aan het project Centralisatie AQUON in Houten. De functienaam van ‘coördinerend analist’ sluit eigenlijk niet aan bij de werkzaamheden die ik nu doe. Projectlid Centralisatie AQUON zou beter zijn. Het werk binnen dit project is enorm afwisselend: Komen tot een gebouwontwerp, het selectieproces van architect en installatieadviseur, gebruikersessies met meerdere teams om tot de juiste beslissingen en inrichting te komen, meerdere aanbestedingen begeleiden (onder andere van de aannemer, installateur, laboratoriuminrichter) en natuurlijk heel veel overleggen. Nu de bouw vordert zijn de bouwvergaderingen en de input daarop volop aan de orde. Komende tijd wordt de laboratoriuminrichting verder uitgewerkt en pakken we de verhuizing naar Houten op.  

Trots

De groei van AQUON en de meerwaarde die nu ook gezien wordt door onze eigenaren en opdrachtgevers. Wat we met z’n allen als mogelijkheden en uitdagingen zagen is, na een moeilijke start en groeiproces, toch van de grond gekomen. Voor mij geldt ook dat ik mijn kennis en expertise kan inbrengen bij de realisatie van een onwijs mooi nieuw pand. Ik verwacht dat de medewerkers fijn kunnen werken in Houten en vind het mooi dat ik mijn steentje daaraan heb bijgedragen.

Inzicht in waterkwaliteit

De waterschappen hebben hun meetverplichtingen ondergebracht bij AQUON. Voor goed analysewerk heb je opgeleid en gemotiveerd personeel nodig, maar ook de juiste omgeving en omstandigheden. In het nieuwe pand krijgen klimaat, samenwerking tussen medewerkers, veiligheid, ruimte voor nieuwe onderzoeksvragen, werkbeleving en -plezier volop de aandacht. Uiteindelijk draagt dat allemaal bij tot goede analyses en daardoor krijgen de waterschappen inzicht in waterkwaliteit. 

Duurzaamheid

Als we nu iets maken of verbruiken dan houden we goed rekening met de materialen en manier om iets tot stand te brengen en te gebruiken. Ik ben blij dat ons bestuur zich heeft uitgesproken voor het bouwen van een duurzaam pand en daarvoor ook (extra) geld voor heeft uitgetrokken.

Hierdoor hebben we zaken kunnen inbrengen in het pand die bijdragen aan duurzame oplossingen op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

Denk hierbij aan de WKO-installatie, zonnepanelen, het toepassen van (hergebruikt) hout, voorzieningen voor biodiversiteit en waterberging, aandacht voor akoestiek, luchtkwaliteit en comfort, veel functionaliteit/aanpasbaarheid voor het primair proces, energiezuinige installaties en voorzieningen, etc. …… 

Ontwikkeling

Door intensief deel uit te maken van het project Centralisatie AQUON ben ik met nieuwe dingen in aanraking gekomen die mij energie en werkplezier geven. Ik heb veel geleerd van de diverse selectieprocessen en ook van de afstemmingen/interactie met collega’s en nieuwe partijen, zoals aannemers, installateurs en inrichters. Het vreet tijd, maar is erg leuk om te doen.

 

Ook interessant

In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
In gesprek met ... Michel van den Hoek 25 augustus 2023

Collegialiteit, afwisseling, professionaliteit

Lees meer
In gesprek met... Sjoerd de Groot 25 juli 2023

Gedreven, collega’s en maatschappelijk

Lees meer
In gesprek met… Giswinne van de Wijdeven 27 februari 2023

Werken bij AQUON betekent voor mij… Teamgevoel, dynamisch en eerlijk. 

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer