In gesprek met…. Jako van der Wal

Naam: Jako van der Wal
Leeftijd: 40 jaar
Functie: Senior Hydrobioloog         
Afdeling: Hydrobiologie

Locatie: Tiel
Hoelang werk je bij AQUON?: 11 jaar, maar daarvoor ook al bij het GWL in Boxtel dus in totaal al 17 jaar. 

Waar werk je, wat doe je?

Ik ben hydrobioloog. Dat houdt in dat je onderzoek doet naar het leven in het oppervlaktewater en advies geeft over de ecologische waterkwaliteit. Nu is onderzoek doen naar het leven in het water een erg breed begrip, je hebt natuurlijk planten, vissen, beestjes en blauwalgen! Zo ver ik weet is er in Nederland geen hydrobioloog die al die verschillende levensvormen uit elkaar kan houden. Daarom werken we op de afdeling hydrobiologie veel samen. Iedereen is gespecialiseerd in een of meerdere groepen. Bij een advies of rapportage leggen we de gegevens naast elkaar en komen we samen tot een beeld van de situatie. 

Zelf ben ik gespecialiseerd in diatomeeën, ook wel kiezelwieren genoemd. Dat zijn algen die in hun cel een skelet van silicium (kiezel) maken. Ze zijn in zoet water, volkomen onschuldig, zijn niet giftig en geven geen overlast, maar ze zeggen veel over de waterkwaliteit. Naast de diatomeeën werk ik ook nog mee aan visstand-onderzoek en ben ik als voorzitter actief in de Ondernemingsraad.

Inzicht in waterkwaliteit

Diatomeeën zijn erg geschikt om inzicht te geven in de ecologische waterkwaliteit. Ze zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waterkwaliteit, vooral in het zoutgehalte, zuurgraad, organische belasting en voedselrijkdom. Daarnaast komen diatomeeën overal voor waar water en licht is. In voedselrijk water kan al na vier weken een andere soortensamenstelling worden aangetroffen als de omstandigheden zijn veranderd. Diatomeeën zijn daarmee een van de eerste levensvormen waar een effect op waar te nemen is. Waterschappen kunnen met dat inzicht snel vaststellen of een bepaalde maatregel of gebeurtenis effect op de ecologie heeft. Met het visstand-onderzoek werk ik juist aan het ecologisch meerjarenbeeld. Al die inzichten samen, van alg tot vis, geven een totaalbeeld van de ecologische waterkwaliteit en de omstandigheden die daarop van invloed zijn. 

Belangrijk

Inzicht in de ecologische waterkwaliteit is van groot belang. We leven in Nederland met water, we kunnen niet zonder! Mijn specialisatie, de diatomeeën, zijn daarbij belangrijk. Helaas is het in Nederland een klein vakgebied en is de kennis die we ervan hebben kwetsbaar. Gelukkig krijg ik de ruimte bij AQUON om de komende tijd een collega op te leiden en zet ik mij in om het belang van diatomeeënonderzoek beter te belichten. Ik vind het geweldig dat ik de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, mag delen. Ik ben blij dat we als AQUON meedoen met het project DNA Diatom Biosensor, getrokken door KWR, met medewerking van waterschapslaboratoria en waterschappen. Dat project richt zich op het ontwikkelen van een methode om op basis van DNA het potentieel van de diatomeeën te ontsluiten. En natuurlijk doet ook mijn werk als lid van de Ondernemingsraad ertoe, wij dragen eraan bij dat alle collega’s prettig, veilig en geïnspireerd hun werk kunnen doen.  

Duurzaamheid

Vanuit AQUON dragen we bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en de duurzaamheid van onze leefomgeving en we krijgen straks een mooi, duurzaam pand in Houten. Maar er kan nog veel meer! Vanuit de Ondernemingsraad dringen we al een tijd aan op een duurzaam beleid vanuit AQUON. In de aanloop naar de verhuizing starten we met het vormgeven van duurzaamheid vanaf de werkvloer. Ik ga me ervoor inzetten dat de manier waarop we werken steeds duurzamer wordt. Ik hoop dat we over een paar jaar niet alleen over een groen/blauw pand beschikken maar ook echt groen/blauw zíjn.  

Ontwikkeling

Wat leer je allemaal in 17 jaar tijd? Onnoemelijk veel denk ik. Ik ben in ieder geval blij dat ik mij tot kenner van diatomeeën heb mogen ontwikkelen en dat ik hierdoor ook steeds vaker wordt gevraagd om advies uit te brengen bij projecten en het inrichten van monitoringsplannen. Daarnaast heb ik geleerd om te spreken in het openbaar, maar ook om te luisteren. Om ieders mening en gevoel te respecteren en hier tactvol mee om te gaan. De komende jaren hoop ik mij verder te ontwikkelen in het belichten en uitdragen van het potentieel van diatomeeën.

Ook interessant

In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
In gesprek met ... Wim Dompeling 22 november 2023

Afwisselend, uitdagend, toekomstbestendig  

Lees meer
In gesprek met ... Michel van den Hoek 25 augustus 2023

Collegialiteit, afwisseling, professionaliteit

Lees meer
In gesprek met... Sjoerd de Groot 25 juli 2023

Gedreven, collega’s en maatschappelijk

Lees meer
Watermijt Arrenurus clavatus: eerste vondst in 20 jaar 30 juni 2023

Een unicum in de Bommelerwaard! 

Lees meer