In gesprek met… Jelle Touwen

Naam: Jelle Touwen
Leeftijd: 32 jaar
Functie: Aquatisch ecoloog
Afdeling: Hydrobiologie

Locatie: Tiel
Hoelang werk je bij AQUON?: Ik werk nu bijna 2,5 jaar bij AQUON.

Waar werk je, wat doe je?

Ik werk als aquatisch ecoloog op de afdeling Hydrobiologie in Tiel. Ik hou me bezig waterecosystemen; het onderzoeken van het leven in water. In het voorjaar verzamel ik  diatomeeën, ook wel kiezelwieren genoemd, die belangrijk zijn voor het water. Diatomeeën worden namelijk gegeten door planktoneters, die op hun beurt weer gegeten worden door grotere vissen. Diatomeeën zeggen dus veel over de waterkwaliteit. Ook ga ik in het voorjaar aan de slag met het verzamelen en uitzoeken van macrofauna; ongewervelde dieren die met het blote oog te zien zijn. Daarna ben ik in de zomer vooral bezig met velddeterminatie van planten en sluit ik het veldseizoen af met een visstandonderzoek. Tussendoor doe ik ook kreeftenonderzoek om in kaart te brengen in hoeverre invasieve kreeftensoorten zich verspreiden. Tot slot determineren we in de winter de verzamelde macrofauna en schrijven we rapporten over het werk van het afgelopen jaar.

Inzicht in waterkwaliteit

Mijn werk op de afdeling Hydrobiologie geeft veel inzicht in de waterkwaliteit. Tijdens ons werk kijken we onder andere naar de aanwezige dieren en planten en daarmee is de kwaliteit van een watersysteem goed te bepalen. Plantensoorten, zoals diatomeeën, geven namelijk een goede indicatie van de aanwezigheid van voedingsstoffen in het water en de bodem. Dieren, zoals macrofaunasoorten, geven weer een goed inzicht in de aanwezigheid van stroming, de hoeveelheid zuurstof en zelfs de zuurgraad van het water.

Belangrijk

Zicht houden op de gezondheid van het water is heel belangrijk. In onze aangesloten waterschappen hebben we zicht op alle ontwikkelingen, de positieve en de negatieve. Door mijn werk als aquatisch ecoloog en de onderzoeken die we uitvoeren naar macrofauna, macrofyten, vissoorten, diatomeeën, fytoplankton, zoöplankton én blauwalgen, helpen we de waterschappen keuzes te maken in het beheer van deze gebieden.

Duurzaamheid

Ondanks dat AQUON natuurlijk inzicht biedt in de waterkwaliteit en we hierdoor bijdragen aan een duurzaam watersysteem, gebruiken we tijdens ons werk nog wel plastic. We verzamelen bijvoorbeeld monsters in emmers of bewaren beestjes nog in plastic potjes. Gelukkig kunnen we de materialen die we gebruiken schoonmaken en opnieuw gebruiken. Door te recyclen en zo min mogelijk afval te produceren, zetten we al kleine stapjes richting een duurzame samenleving; één van de grootste opgaves van deze tijd.


Ontwikkeling

In de afgelopen 2,5 jaar bij AQUON heb ik mij constant kunnen ontwikkelen, als hydrobioloog en als (aquatisch) ecoloog. Daarnaast heb ik kennisgemaakt met andere vakgebieden, zoals Europese aanbestedingen en de bouw van ons nieuwe pand in Houten. Dat had ik vooraf nooit kunnen denken, maar ik vind het ontzettend leuk om mij ook op die manier in te zetten voor AQUON. Daarnaast zit ik sinds een jaar ook in de Ondernemingsraad, waardoor ik de organisatie nóg beter leer kennen en ik meer leer over de structuren en processen binnen de organisatie. Tegelijkertijd heb ik het afgelopen jaar de cursus Communicatie, Interactie en Managementvaardigheden afgerond. De vaardigheden die ik tijdens deze cursus geleerd heb, pas ik dagelijks toe op de werkvloer bij AQUON, maar ook in mijn privéleven. Op deze manier blijf ik altijd in ontwikkeling.

Ook interessant

In gesprek met… Giswinne van de Wijdeven 27 februari 2023

Werken bij AQUON betekent voor mij… Teamgevoel, dynamisch en eerlijk. 

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
In gesprek met ... Jako van der Wal 6 september 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. meedenken, meedoen, groeien en leren voor een ...

Lees meer
In gesprek met…. Wijnand Konijnenburg 16 mei 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. nuttig, leerzaam, maatschappelijke verantwoord...

Lees meer
Het is weer tekentijd: controleren, controleren, controleren! 28 april 2022

Nu het weer lente is en de temperaturen oplopen, is ook de tijd van de teken weer aa...

Lees meer