Levende organismen als kreeften, vissen en ratten laten hun DNA achter in het water. Door watermonsters te nemen en deze te analyseren op DNA is het mogelijk om de aanwezigheid van een bepaalde soort in het water aan te tonen. Een innovatieve techniek die snel tot betrouwbare resultaten telt. Vandaar ook dat AQUON investeert om steeds meer soorten te detecteren.

Uitbreiding Kreeftenpakket

Rivierkreeften zijn in Nederland in opmars. Steeds vaker tref je een kreeft met omhoog staande rode scharen aan op het fietspad of op de oever. Deze rivierkreeften veroorzaken schade aan de oevers door te graven en vegetatie weg te knippen. En dat zorgt weer voor een afname van de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Belangrijk dus om deze rivierkreeften op te sporen en maatregelen te nemen. AQUON biedt de waterschappen inmiddels een ruim pakket aan eDNA-analyses om de aanwezigheid van geleedpotigen aan te tonen. Naast de Marmerkreeft, Californische rivierkreeft, de geknobbelde -, gevlekte -, gestreepte -en rode Amerikaanse rivierkreeft bieden we sinds kort ook de mogelijkheid om de Turkse rivierkreeft en de Chinese wolhandkrab met eDNA-analyses op te sporen.

Download de brochure voor alle mogelijkheden.

Mosselonderzoek voor Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn we binnen AQUON afgelopen zomer gestart met het monitoren van 11 locaties met elk een ander bodemtype voor de exotische quaggamossel. Op welk type bodem vestigt deze soort zich nu het beste? Door de DNA-opbrengsten en een aantal andere parameters met elkaar te vergelijken hopen we met dit meetnet op die vraag een antwoord te kunnen krijgen. 

Als (muskus)ratten in de val in de Brabantse Delta

Het opsporen en bestrijden van muskusratten kan zeer arbeidsintensief zijn. Vaak zijn er na goed zoeken wel sporen te vinden, maar is niet duidelijk waar de muskusrat zich exact bevindt. Daarom zet waterschap Brabantse Delta in op e-DNA-onderzoek. Over diverse trajecten van dood wel 5 kilometer verzamelt Brabantse Delta watermonsters. Deze monsters worden door AQUON onderzocht op de aan- of afwezigheid van muskusrat-DNA. De resultaten worden via een app gedeeld met de muskusrattenbestrijders. 

Trajecten die positief scoren op de aanwezigheid van muskusratten worden opgedeeld in kleinere trajecten. Daarvan worden opnieuw DNA monsters genomen. Als het gebied klein genoeg is geworden, kan de muskusrattenbestrijder van het waterschap de muskusratten heel gericht opsporen. Hierdoor wordt de kans op vangst een stuk groter of krijgen de muskusrattenbestrijders de bevestiging dat een gebied leeg is. We leggen een gegevensbank aan met de resultaten per locatie, zodat hele gebieden goed in kaart gebracht worden en in de toekomst makkelijker gemonitord kunnen worden op de aanwezigheid van muskusratten. 

Vanaf mei 2024 zet AQUON ook in de beheersgebieden van waterschap Rivierenland en Scheldestromen eDNA-onderzoek in om muskusratten en beverratten op te sporen.

Ook interessant

eDNA-onderzoek bevestigt succes terugkeer kwabaal 17 april 2023

Monitoring in opdracht van waterschap De Dommel

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
eDNA analyses bij AQUON 15 maart 2023

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Monstername uit de rugzak 7 februari 2023

Duurzaam en efficiënt

Lees meer