Kansen omarmen

Innovaties

AQUON omarmt de kansen die innovatie biedt. AQUON investeert in nieuwe meettechnieken, automatisering en robotisering om o.a. verontreinigingen in lagere concentraties te kunnen detecteren tegen steeds lagere kosten en in grotere aantallen. Inzicht in en beheersing van de waterkwaliteit vergen steeds meer en betere gegevens. AQUON heeft inmiddels een focus aangebracht op sensortechnologie, eDNA/qPCR technologie en big data. Daarnaast worden nieuwe technieken gerelateerd aan microplastics, PFAS, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen en ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

Sensortechnologie

AQUON is al jaren actief in het meten met sensoren. Dit betreft in het bijzonder de veld-parameters, die met de monstername worden gemeten als zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EGV), zuurstof (O2) en (grond)waterstandmetingen. Maar ook in het laboratorium worden watermonsters op blauwalgen gescreend met lichtsensoren. De verwachting is dat in de toekomst intensiever geïnvesteerd zal worden in vaste lokale sensormeetopstellingen.

Remote sensing, in het bijzonder satellietbeelden in verschillende golflengtes of het daartoe inzetten van vliegende drones, is een andere vorm van sensortechnologie. Vooralsnog ziet AQUON dit vooral als een potentiele informatiebron voor de waterschappen zelf, bijvoorbeeld bij het beoordelen van de effecten van branden. Wel is AQUON actief om kennisdragers op dit gebied in haar kennisnetwerk op te nemen.

Meer informatie:

17
jun
Sensor gestuurd boeren

Mooie informatieve vlog van Aa en Maas

Informatiefolder sensoring

DNA-analyses standaard dienstverlening

Sinds 2022 biedt AQUON een groot aantal DNA-analyses binnen onze standaard dienstverlening. We hebben verschillende DNA-analyses en -pakketten zijn opgenomen in de Producten en Dienstencatalogus van AQUON en kunnen door onze waterschappen worden aangevraagd.

Voor alles wat in en om het water leeft, bieden DNA-analyses een mogelijkheid om hier inzicht in te krijgen (of te verbeteren). De DNA-analyses vullen de huidige analyse methoden en kunnen ze soms vervangen.    

Ons DNA-aanbod                                                                                    
AQUON heeft de volgende DNA-analyses aan de productencatalogus toegevoegd:

Kwantificatie van blauwalgen en de toxine genen cylindrospermopsine, microcystine en saxitoxine, het aantonen van aan- of afwezigheid van de grote modderkruiper, blauwband, kopvoorn, kwabaal, serpeling, Noord-Aziatische modderkruiper, rivierdonderpad, beekdonderpad en de zonnebaars. Ook is het mogelijk om de aanwezigheid van bever, beverrat, muskusrat, otter, Noorse woelmuis, waterspitsmuis en de kamsalamander met eDNA-analyses aan te tonen. 

Daarnaast biedt AQUON een uitgebreid kreeftenonderzoek aan: 

  • Californische rivierkreeft;
  • Geknobbelde rivierkreeft;
  • Gevlekte rivierkreeft;
  • Gestreepte rivierkreeft;
  • Rode Amerikaanse rivierkreeft;
  • Turkse rivierkreeft;
  • Chinese wolhandkrab;
  • Marmerkreeft.

Tot slot biedt AQUON ook bronopsporing van fecale verontreinigingen aan; de bronnen die aangetoond kunnen worden zijn herkauwers, humaan, hond, paard en ratten. Voor alle onderzoek leveren wij daarnaast ook locatiebezoek en de monstername van de eDNA-monsters.

Voor DNA-analyses die hierboven niet zijn genoemd, kunnen wij in ILOW-verband een oplossing aanbieden.         

Voouitblik 
De echte groei van ons DNA-lab zal in 2024 plaatsvinden. In ons nieuwe pand zal de ruimte voor het DNA-lab fors groter worden. Dan willen we ons onder andere richten op alle zoetwatervissen voor visstand-onderzoek, resterende amfibieën Nederland, DNA-sequencing ten behoeve van soortsamenstelling en het volgen van het zuiveringsproces.

Een prachtige ontwikkeling waar we naar uitkijken en waarover we graag met de waterschappen in gesprek gaan, o.a. over een jaarlijkse inventarisatie bij de waterschappen waar de behoefte ligt.

Meer informatie en aanvragen?
Aanvragen voor DNA-analyses kunnen op de reguliere manier bij AQUON worden gedaan. Meer informatie over aanvragen of de mogelijkheden van ons DNA-laboratorium kunt u via het Servicebureau bespreken. Hiervoor kunt u terecht bij Arien Chen of Peter Westgeest, via hydrobiologie-sb@aquon.nl.

Of download onze brochure.

Download de brochure Heeft u een vraag?

Digitale transfomatie

Hoewel de primaire focus van de ontwikkelingen ligt bij de ontwikkelingen op het gebied van data-inwinning en data beheer, is het van belang om de ontwikkelingen aan de (big) data zijde niet uit het oog te verliezen. Data worden nu al in grote hoeveelheden door AQUON gegenereerd in de vorm van analyseresultaten. De hoeveelheid data als gevolg van de nieuwe technologieën (sensormonitoring, eDNA, drone- en satelliet-technologie) en de opslag- en verwerkingsmogelijkheden groeien enorm in het huidige informatietijdperk. Verbanden zijn geautomatiseerd eenvoudig te leggen en intelligente systemen kunnen zelfstandig relaties ontdekken.

Heeft u een vraag over eDNA?

Vul het onderstaande formulier in en we nemen zsm contact met u op.