Kansen omarmen

Innovaties

AQUON omarmt de kansen die innovatie biedt. AQUON investeert in nieuwe meettechnieken, automatisering en robotisering om o.a. verontreinigingen in lagere concentraties te kunnen detecteren tegen steeds lagere kosten en in grotere aantallen. Inzicht in en beheersing van de waterkwaliteit vergen steeds meer en betere gegevens. AQUON heeft inmiddels een focus aangebracht op sensortechnologie, eDNA/qPCR technologie en big data. Daarnaast worden nieuwe technieken gerelateerd aan microplastics, PFAS, GenX, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen en ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

Sensortechnologie

AQUON is al jaren actief in het meten met sensoren. Dit betreft in het bijzonder de veld-parameters, die met de monstername worden gemeten als zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EGV), zuurstof (O2) en (grond)waterstandmetingen. Maar ook in het laboratorium worden watermonsters op blauwalgen gescreend met lichtsensoren. De verwachting is dat in de toekomst intensiever geĆÆnvesteerd zal worden in vaste lokale sensormeetopstellingen.

Remote sensing, in het bijzonder satellietbeelden in verschillende golflengtes of het daartoe inzetten van vliegende drones, is een andere vorm van sensortechnologie. Vooralsnog ziet AQUON dit vooral als een potentiele informatiebron voor de waterschappen zelf, bijvoorbeeld bij het beoordelen van de effecten van branden. Wel is AQUON actief om kennisdragers op dit gebied in haar kennisnetwerk op te nemen.

DNA gerelateerde technieken (eDNA/qPCR)

Het belang van de ontwikkeling van DNA gerelateerde technieken is door AQUON en de waterschappen onderkend. AQUON zal eind 2019 een eigen laboratorium operationeel hebben om kennis op te bouwen over deze nieuwe techniek. Het aantonen van de aanwezigheid van levensvormen en individuele soorten door middel van DNA-herkenning is inmiddels een feit.

Voor kwantificering, volledigheid en interpretatie is nog een lange weg te gaan, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. De monitoring zal voor speciale vraagstukken (gebiedsgericht, kwantiteit, nieuwe soorten, nieuwe habitatten, morfologische afwijkingen als gevolg van milieuvreemde stoffen) projectmatig aangepakt kunnen worden. Doel- en resultaatgericht werken biedt kansen om het watersysteem effectiever te beheren dan met de huidige monitoring.

Big Data

Hoewel de primaire focus van de ontwikkelingen ligt bij de ontwikkelingen op het gebied van data-inwinning en data beheer, is het van belang om de ontwikkelingen aan de (big) data zijde niet uit het oog te verliezen. Data worden nu al in grote hoeveelheden door AQUON gegenereerd in de vorm van analyseresultaten. De hoeveelheid data als gevolg van de nieuwe technologieƫn (sensormonitoring, eDNA, drone- en satelliet-technologie) en de opslag- en verwerkingsmogelijkheden groeien enorm in het huidige informatietijdperk. Verbanden zijn geautomatiseerd eenvoudig te leggen en intelligente systemen kunnen zelfstandig relaties ontdekken.