Het is alweer bijna 1 mei, de start van het zwemwaterseizoen! Elk jaar kan er in Nederland in de zomermaanden gezwommen worden in natuurlijk water, op legio zwemlocaties. Op http://www.zwemwater.nl zijn al deze zwemlocaties te vinden.

Tijdens het zwemwaterseizoen bemonstert en analyseert AQUON in opdracht van haar waterschappen een keer per twee weken alle zwemwaterlocaties in ons beheergebied. Vinden we iets opmerkelijks, dan voeren we de frequentie op naar wekelijks onderzoek en waarschuwen we zo snel mogelijk de waterschappen, die op hun beurt de provincie weer informeren. De provincie neemt vervolgens maatregelen, denk aan een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.

Na het constateren van een afwijking blijven we de zwemwaterkwaliteit monitoren, zodat we snel weten wanneer het zwemwater weer veilig voor recreatie is.

Voorbereiding
Voordat het zwemseizoen van start gaat, is er al veel werk verzet om te zorgen dat het seizoen soepel verloopt. In januari verzamelen we alle opdrachten voor het zwemwaterseizoen en bepalen we samen met de waterschappen de bemonsteringsdata . Half maart is de planning gereed, zodat onze monsternemers in april alle locaties al 1x kunnen bemonsteren voor de nulmeting. Als dat is gedaan, zijn we klaar voor de start van het zwemwaterseizoen.

Discipline zwemwater bij Servicebureau
Bij het Servicebureau van AQUON zijn Ilse Romijn en Arien Chen de contactpersonen voor het zwemwater. Zij beheren de zwemwatertelefoon en beheren de planning. Bij de Centrale Monster Ontvangst (CMO) in Leiden nemen zij de monsters in ontvangst, waarna ze verdeeld worden over de verschillende afdelingen voor analyse. De resultaten en mogelijke extra bemonsteringen bespreken zij vervolgens met de waterschappen. Het team is te bereiken via mail: zwemwater-sb@aquon.nl of telefoon: 088 – 0302505.

Ook interessant

Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2022 3 oktober 2022

Extra drukke zomer

Lees meer
Pas op voor zwemmersjeuk! 1 augustus 2022

Tijdens het zwemwaterseizoen controleert AQUON op de aanwezigheid van Trichobilharzi...

Lees meer
Blauwalg in het zwemwaterseizoen 27 juli 2022

Het is zomer, temperaturen stijgen en daarmee ook de kans op blauwalg

Lees meer
Waterkwaliteit in Westland 14 juli 2022

TV interview over blauwalg en E. coli

Lees meer