Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht op 8 april de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Rijnland en het waterlaboratorium AQUON in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat de waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende 5 jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-19 en daarom heeft minister De Jonge besloten het programma te verlengen en verder uit te breiden. Het ministerie van VWS betaalt de aanleg van de meetinfrastructuur en de dagelijkse bemonsteringen voor de komende 5 jaar. 

Linkerfoto (v.l.n.r.): Ana Maria de Roda Husman (afdelingshoofd Mileu, RIVM), Minister Hugo de Jonge (MinVWS), Mark van der Werf ( programmamanager innovatie UvW) en Rogier van de Sande (Voorzitter UvW en dijkgraaf van Hoogheemraadshap Rijnland).

Rechterfoto: Minister Hugo de Jonge (MinVWS) en Eke Rijkmans (senior monsternemer bij AQUON).

Grote logistieke operatie
Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen en waterlaboratoria zijn blij op deze manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus. Hiervoor is een grote logistieke operatie opgezet. De bemonsterfrequentie en het aantal bemonsteraars zijn opgehoogd en er zijn extra materialen en nieuwe bemonsteringskasten aangeschaft. Rioolwateronderzoek heeft veel potentie en wij zetten ons volop in om deze ‘big brown data’ te helpen ontsluiten.”

Dagelijkse bemonstering
Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hiermee wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht. AQUON doet de Covid-bemonsteringen voor de negen waterschappen in Midden en Zuid-Nederland. Op dit moment worden de rioolwaterzuiveringsinstallaties 2 of meer monsters per week bemonsterd. Dat wordt zo snel mogelijk opgevoerd naar dagelijks, op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland

Samenwerken
Het werkbezoek van minister De Jonge vond plaats bij de rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest en het waterlaboratorium AQUON. De waterschappen en de waterlaboratoria nemen de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, helpt om de benodigde gegevens goed in beeld te krijgen. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Coronadashboard.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid of lees de tweet van Hugo de Jonge

Ook interessant

In gesprek met ... Peter Toenders 23 november 2021

"Ik ben er trots op dat AQUON zo gegroeid is de afgelopen jaren."

Lees meer
Deelresultaat van het TKI project Diatom Biosensor gepubliceerd in H2O 15 november 2021

Gebruik van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën

Lees meer
Jubilaris Loet Vermaten over 40 jaar werk op het waterlaboratorium 11 november 2021

Loet Vermaten is 40 jaar in dienst bij AQUON

Lees meer
Aanbesteding voor robotisering inzetproces en weegproces gestart 10 november 2021

Efficiënter, minder belastend en sneller 

Lees meer
Waterbodemonderzoek in Diergaarde Blijdorp 9 november 2021

Van de pelikanen tot de Indische neushoorns

Lees meer
Opnames TV-programma Atlas bij zuivering Bunnik 4 november 2021

Kijk nu de reportage over het rioolwateronderzoek terug

Lees meer