Nederland is waterland en er wordt volop gezwommen én in en om het water gerecreëerd.

Elk jaar kan er in Nederland in de zomermaanden (mei t/m september) gezwommen worden in natuurlijk water op legio zwemlocaties. Op www.zwemwater.nl zijn al deze zwemlocaties te vinden. In het werkgebied van AQUON hebben 9 waterbeheerders samen met AQUON als ketenpartners de handen ineengeslagen om o.a. de zwemwaterkwaliteit jaarlijks te monitoren. Uitgangspunt is dat er minimaal wordt voldaan aan de Europese zwemwaterrichtlijn en de landelijke blauwalgenrichtlijn. In deze richtlijnen staan de criteria aangegeven waaraan veilig en gezond zwemwater moet voldoen. 

Volwaardig ketenpartner
Rob Bovelander, voorzitter van de Expertgroep Zwemwater: "Vanuit de Expertgroep staan we voor een goede kwaliteit van de zwemwatergegevens en voor eenduidige communicatie naar de recreanten. Daarom vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de 10 ketenpartners. AQUON is daarbij voor de 9 waterbeheerders niet alleen de ‘monsternemer’, maar ook volwaardig ketenpartner, met ‘oren en ogen’ in het veld. Dat is cruciaal om een volledig beeld te kunnen krijgen van de situaties ter plaatse."

Minimaal 2 keer per jaar, één keer ruim voor het badseizoen en één keer kort ná het badseizoen, vindt afstemming tussen de 10 ketenpartners plaats binnen de Expertgroep Zwemwater.

  • In dit overleg vóór het badseizoen zoeken afstemming om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsgegevens vanuit AQUON snel, onherroepelijk en juist beschikbaar komen voor zwemmers/badgasten. De kwaliteitsgegevens dienen als input voor communicatie naar recreanten. De actuele zwemwaterkwaliteit is te raadplegen via de lokale zwemwaterborden, de app ‘Zwemwater’ en via zwemwater.nl.
  • In het overleg ná het badseizoen wordt het afgelopen badseizoen geëvalueerd en worden punten ter verbetering voor het volgende badseizoen besproken. Daarnaast delen de deelnemers informatie over innovatieve meetmethoden, nieuwe inzichten, slimme rapportagetools, ervaringen met het uploaden van data, communicatie, afstemming met bevoegde gezagen, enz. enz.

Ketenpartners in de Expertgroep Water zijn:

AQUON, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta, waterschap Brabantse Delta, waterschap de Stichtse Rijnlanden, waterschap Rivierenland, waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel.

Ook interessant

In gesprek met ... Peter Toenders 23 november 2021

"Ik ben er trots op dat AQUON zo gegroeid is de afgelopen jaren."

Lees meer
Deelresultaat van het TKI project Diatom Biosensor gepubliceerd in H2O 15 november 2021

Gebruik van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën

Lees meer
Jubilaris Loet Vermaten over 40 jaar werk op het waterlaboratorium 11 november 2021

Loet Vermaten is 40 jaar in dienst bij AQUON

Lees meer
Aanbesteding voor robotisering inzetproces en weegproces gestart 10 november 2021

Efficiënter, minder belastend en sneller 

Lees meer
Waterbodemonderzoek in Diergaarde Blijdorp 9 november 2021

Van de pelikanen tot de Indische neushoorns

Lees meer
Opnames TV-programma Atlas bij zuivering Bunnik 4 november 2021

Kijk nu de reportage over het rioolwateronderzoek terug

Lees meer