Nederland is waterland en er wordt volop gezwommen én in en om het water gerecreëerd.

Elk jaar kan er in Nederland in de zomermaanden (mei t/m september) gezwommen worden in natuurlijk water op legio zwemlocaties. Op www.zwemwater.nl zijn al deze zwemlocaties te vinden. In het werkgebied van AQUON hebben 9 waterbeheerders samen met AQUON als ketenpartners de handen ineengeslagen om o.a. de zwemwaterkwaliteit jaarlijks te monitoren. Uitgangspunt is dat er minimaal wordt voldaan aan de Europese zwemwaterrichtlijn en de landelijke blauwalgenrichtlijn. In deze richtlijnen staan de criteria aangegeven waaraan veilig en gezond zwemwater moet voldoen. 

Volwaardig ketenpartner
Rob Bovelander, voorzitter van de Expertgroep Zwemwater: "Vanuit de Expertgroep staan we voor een goede kwaliteit van de zwemwatergegevens en voor eenduidige communicatie naar de recreanten. Daarom vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de 10 ketenpartners. AQUON is daarbij voor de 9 waterbeheerders niet alleen de ‘monsternemer’, maar ook volwaardig ketenpartner, met ‘oren en ogen’ in het veld. Dat is cruciaal om een volledig beeld te kunnen krijgen van de situaties ter plaatse."

Minimaal 2 keer per jaar, één keer ruim voor het badseizoen en één keer kort ná het badseizoen, vindt afstemming tussen de 10 ketenpartners plaats binnen de Expertgroep Zwemwater.

  • In dit overleg vóór het badseizoen zoeken afstemming om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsgegevens vanuit AQUON snel, onherroepelijk en juist beschikbaar komen voor zwemmers/badgasten. De kwaliteitsgegevens dienen als input voor communicatie naar recreanten. De actuele zwemwaterkwaliteit is te raadplegen via de lokale zwemwaterborden, de app ‘Zwemwater’ en via zwemwater.nl.
  • In het overleg ná het badseizoen wordt het afgelopen badseizoen geëvalueerd en worden punten ter verbetering voor het volgende badseizoen besproken. Daarnaast delen de deelnemers informatie over innovatieve meetmethoden, nieuwe inzichten, slimme rapportagetools, ervaringen met het uploaden van data, communicatie, afstemming met bevoegde gezagen, enz. enz.

Ketenpartners in de Expertgroep Water zijn:

AQUON, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta, waterschap Brabantse Delta, waterschap de Stichtse Rijnlanden, waterschap Rivierenland, waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel.

Ook interessant

In gesprek met ... Carole Plooij 30 juli 2021

'Goed water levert een belangrijke bijdrage aan goed leven.' 

Lees meer
Ontwikkelingen DNA-lab 22 juli 2021

Een jaar onderweg met het DNA-laboratorium van AQUON

Lees meer
Selectie architect en installatie-adviseur nieuwbouw Houten 20 juli 2021

Voorbereidingen nieuwe huisvesting in volle gang

Lees meer
Ons Blauwe Goud 19 juli 2021

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier.

Lees meer
10 jaar AQUON! 1 juli 2021

Goed water is goed leven

Lees meer