Producten & Diensten

AQUON is gespecialiseerd op het gebied van watergerelateerd onderzoek in verschillende vakdisciplines en matrices. Daarnaast leveren wij professionele advisering over diverse vraagstukken gerelateerd aan het natte milieu. U kunt bij ons voor de volgende vakdisciplines en matrices:
  
Matrices
 • Oppervlaktewater
 • Afvalwater
 • Grondwater
 • Zuiveringsslib
 • Waterbodem 
Vakdisciplines
 • Hydrobiologie
 • Natchemisch
 • Organisch
 • Microbiologie
 • Monstername- en logistiek
 • Bijzonder onderzoek en advies 


Download hier onze Producten & Diensten Catalogus en ons monster opdrachtformulier.  

Deze PDC is een vernieuwde versie, welke is uitgebracht n.a.v. de onlangs gehouden RvA audit. De PDC in zijn huidige vorm kan (tijdelijk) worden gezien als een prijslijst voor alle producten die AQUON levert. Tevens is er een overzicht van analyses en monsternemingen per locatie beschikbaar waarin alle parameters zijn opgenomen inclusief onderliggende norm, relatie met de norm en rapportagegrenzen.