Op het gebied van zwemwatermonitoring vinden veel ontwikkelingen plaats, waarvan AQUON in veel gevallen (mede) de trekker is. De belangrijkste hiervan zijn de volgende:

Snelle qPCR zwemwater detectie

Samen met kennisinstituten KWR en Deltares voeren we meerjarig TKI (Topsector Kennis en Innovatie) project uit naar een snelle methode om de kwaliteit van zwemwater vast te stellen.  Dat doen we samen met marktpartijen als Orvion, microLAN en Partners4urban water, meerdere waterschappen en waterschapslaboratoria, de gemeente Breda en STOWA. Naast zwemwater onderzoeken we daarbij ook stadswateren, die steeds meer als recreatiewater worden benut.

Snelle toxische testen blauwalgen (gerelateerd aan groene deel van het schema)

De beste manier om de kwaliteit van zwemwater te bepalen is daadwerkelijk metingen uitvoeren naar toxische stoffen. Samen met de Universiteit Wageningen, vele waterschappen, enkele andere laboratoria en STOWA is een onderzoeksprogramma opgesteld voor de evaluatie van bestaande en doorontwikkeling van nieuwe veld- en laboratoriumanalyses. Ook bij de AQUON waterschappen is erg veel interesse voor deze ontwikkeling aanwezig.

Kalibratieproject fluoroprobe (gerelateerd aan blauwe deel van het schema)

De fluorescentie analyse als eerste screening van de kwaliteit van het zwemwater heeft in het zwemwaterprotocol een leidende rol gekregen. Dit betekent dat het nog belangrijker is de kwaliteit van deze meting aantoonbaar te kunnen borgen. In samenwerking met alle ILOW laboratoria is besloten daarom zelf een kalibratieprotocol op te (laten) stellen en de fluoroprobes ‘in huis’ te laten kalibreren. Voorheen gebeurde dat in Duitsland en waren deze apparaten een paar maanden weg. Nu gebeurt het vlak voor het seizoen, binnen een week, onder onze eigen, gezamenlijke regie.

Ook interessant

RTL Nieuws doet verslag van vroege aanwezigheid blauwalg 16 mei 2022

Zwemwaterbemonstering in Zuid-Holland

Lees meer
AQUON kijkt uit naar start zwemwaterseizoen 13 april 2022

Ons favoriete seizoen! 

Lees meer
AQUON start bronopsporing voor Rijnland in haar DNA-lab 14 maart 2022

Inzicht in de belangrijkste bronnen van overschrijdingen in E. coli en intestinale e...

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2021 7 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 eindigde het zwemwaterseizoen

Lees meer
Samen inzicht geven in de zwemwaterkwaliteit 20 juli 2021

De Dommel en AQUON verbeteren samen het proces rond zwemwatermonitoring

Lees meer
Blauwalgen nader bekeken 19 juli 2021

Blauwalgen zijn kleine organismen die knap vervelend kunnen zijn voor dieren en zwem...

Lees meer