Op het gebied van zwemwatermonitoring vinden veel ontwikkelingen plaats, waarvan AQUON in veel gevallen (mede) de trekker is. De belangrijkste hiervan zijn de volgende:

Snelle qPCR zwemwater detectie

Samen met kennisinstituten KWR en Deltares voeren we meerjarig TKI (Topsector Kennis en Innovatie) project uit naar een snelle methode om de kwaliteit van zwemwater vast te stellen.  Dat doen we samen met marktpartijen als Orvion, microLAN en Partners4urban water, meerdere waterschappen en waterschapslaboratoria, de gemeente Breda en STOWA. Naast zwemwater onderzoeken we daarbij ook stadswateren, die steeds meer als recreatiewater worden benut.

Snelle toxische testen blauwalgen (gerelateerd aan groene deel van het schema)

De beste manier om de kwaliteit van zwemwater te bepalen is daadwerkelijk metingen uitvoeren naar toxische stoffen. Samen met de Universiteit Wageningen, vele waterschappen, enkele andere laboratoria en STOWA is een onderzoeksprogramma opgesteld voor de evaluatie van bestaande en doorontwikkeling van nieuwe veld- en laboratoriumanalyses. Ook bij de AQUON waterschappen is erg veel interesse voor deze ontwikkeling aanwezig.

Kalibratieproject fluoroprobe (gerelateerd aan blauwe deel van het schema)

De fluorescentie analyse als eerste screening van de kwaliteit van het zwemwater heeft in het zwemwaterprotocol een leidende rol gekregen. Dit betekent dat het nog belangrijker is de kwaliteit van deze meting aantoonbaar te kunnen borgen. In samenwerking met alle ILOW laboratoria is besloten daarom zelf een kalibratieprotocol op te (laten) stellen en de fluoroprobes ‘in huis’ te laten kalibreren. Voorheen gebeurde dat in Duitsland en waren deze apparaten een paar maanden weg. Nu gebeurt het vlak voor het seizoen, binnen een week, onder onze eigen, gezamenlijke regie.

Ook interessant

Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
Einde zwemwaterseizoen 2022 3 oktober 2022

Extra drukke zomer

Lees meer