Dinsdagochtend rond 04.30 uur brak in Den Bosch een zeer grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. uit. Twee uur later ging de telefoon bij John van Santvoort, die vanuit het Servicebureau van AQUON calamiteitendienst had. Samen met een groot aantal collega’s is hij aan de slag gegaan met de calamiteitenmelding. In samenwerking met Waterschap Aa en Maas zijn verschillende activiteiten opgepakt en uitgevoerd.

Brand!
De locatie van de brand in Den Bosch is omringd door water. De brandweer zette blusboten en blushelikopters in om de brand onder controle te krijgen. Hierbij was een grote hoeveelheid bluswater nodig. Bluswater kan een schadelijk effect hebben op het oppervlaktewater en mogelijk ook grote schade toebrengen aan het biologische zuiveringsproces in de afvalwaterzuivering. AQUON heeft in opdracht van Waterschap Aa en Maas de hele dag monsters genomen en deze onderzocht op schadelijke stoffen. De genomen monsters zijn in allerijl in onze laboratoria in Tiel en Leiden geanalyseerd.

Tot de eerste analysetestresultaten binnen waren, zijn maatregelen genomen om eventuele schade door bluswater zo beperkt mogelijk te houden. De gemeente heeft in opdracht van waterschap Aa en Maas de rioolgemalen dichtgedraaid en er is een bufferbassin op het terrein van de afvalwaterzuivering ingezet om het met bluswater vervuilde water tijdelijk op te slaabn. Ook werden andere maatregelen ter plaatse genomen om vervuiling en verspreiding van het bluswater zoveel mogelijk te voorkomen.

Foto: Brabants Dagblad

Monsters & analyses
De eerste analyseresultaten gaven een gunstig beeld. Het effect van het bluswater op de waterkwaliteit blijkt gering. Hierdoor kunnen de genomen maatregelen stap voor stap worden teruggedraaid.
Vanaf het moment van het uitbreken van de brand zijn er dagelijks op meerdere momenten monsters genomen, zowel van het bluswater, bij de brand, als ook bij de zuivering waar het water terecht komt. Ook vandaag, vrijdag 12 maart, worden nog monsters genomen om te blijven monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt.

Soepele samenwerking
Het analyseren van de genomen monsters is de afgelopen dagen continu gedaan, op sommige avonden waren de analyse resultaten pas rond middernacht beschikbaar. Zodra de analyseresultaten beschikbaar waren, zijn ze aan onze contactpersonen bij Aa en Maas doorgegeven. Zodat zij op basis hiervan de juiste stappen en beslissingen kunnen nemen. De samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas en AQUON verloopt goed en soepel.

En ook intern bij AQUON is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen heel goed. Een groot aantal collega's van het Servicebureau, Monstername & Logistiek en Chemie heeft zich deze week ingespannen om de analyseresultaten zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Hiervoor is letterlijk dag en nacht gewerkt.

Meer informatie over de brand op de website van Waterschap Aa en Maas of lees het nieuwsbericht op de site van het Brabant Dagblad

Ook interessant

Voornemen tot verkoop AQUON-locaties 22 februari 2024

Reactietermijn t/m 20 maart 2024 

Lees meer
Damwand wordt gevelbekleding 19 februari 2024

Circulariteit in praktijk

Lees meer
Nieuwbouw Houten vastgelegd voor mini-docu 15 februari 2024

Een kijkje over de schouders van de filmploeg

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
Soepel onderweg naar Houten 14 december 2023

Deel 3 in de drieluik over nieuwbouw AQUON

Lees meer