In gesprek met... Joriaan van den Hoogen

Naam: Joriaan van den Hoogen 
Leeftijd: 32
Functie: Junior Adviseur Waterbodem
Afdeling: Waterbodem Advies
Locatie: Leiden
Hoelang werk je bij AQUON?: 1 jaar en 1 maand

Waar werk je, wat doe je?  
Sinds januari van dit jaar werk ik als junior adviseur bij de afdeling Waterbodem Advies. Met mijn collega’s werken wij aan onderzoek naar de kwaliteit van bodemsediment. Een watergang wordt geregeld gebaggerd om de doorstroming te behouden. Wij werken van een selectie van watergangen die het waterschap wil onderhouden, naar een analysepakket en bemonsteringsstrategie, om een rapport op te stellen over de gevonden kwaliteit van het bodemsediment. Met bronnen over vroegere bedrijfsactiviteiten of historisch onderzoek sporen wij mogelijke verontreiniging op. 

Inzicht in waterkwaliteit
Wij delen de zorgplicht met het waterschap om goed onderzoek te verrichten naar potentiële verontreinigingen en zeer zorgwekkende stoffen. Op ons advies aan het waterschap kan ervoor gekozen worden een uitgebreider analysepakket of een andere bemonsteringsstrategie toe te passen. Zo verwacht je bijvoorbeeld minerale oliën aan te treffen bij een locatie waar vroeger een autoreparatiebedrijf stond. Wij krijgen ook steeds meer vragen over stoffen die in de media komen, zoals PFAS of GenX. Deze groep aan toxische stoffen zijn bioaccumulatief en breken moeilijk af. Hiermee is de kans groot dat zij lang in ons milieu aanwezig blijven. De wettelijke verplichting en normen voor soortgelijke stoffen is nog in ontwikkeling, iets waar we ons op voor moeten bereiden met de waterschappen.

Belangrijk
Voorheen werden de bemonstering en analyses slechts gedeeltelijk binnen AQUON zelf verricht. Onderzoek en rapportages werden uitbesteed aan verschillende ingenieursbureaus. Twee jaar geleden is onze afdeling gestart om het advies zelf te verrichten. Wij zijn nu kennis aan het opbouwen en verder aan het uitbreiden. Onze samenwerking met het waterschap is daarbij steeds nauwer geworden. Tegenwoordig coördineren en controleren wij het werk dat eventueel is uitbesteed. Hiermee vervullen wij onze rol als ketenpartner van het waterschap steeds beter. Het doel is om ook verder in te gaan spelen op ontwikkelingen die raakvlak hebben met andere afdelingen binnen AQUON, zoals de kwaliteit van de macrofauna of verontreiniging met microplastics. 

Wat betekent duurzaamheid voor jou? 

Bij de afronding van een project hoort ook de bepaling van de kwaliteit van het bodemsediment in de watergang. Het slib wordt op een later moment gebaggerd en afgevoerd. Dat slib is eventueel voor andere doeleinden te gebruiken, zoals in de landbouw of bij ophoging van grond voor woningbouw of industrie. Bij zeer sterke verontreinigingen kan het slib niet worden hergebruikt en moet het voor reiniging afgevoerd worden. Zo helpt de kwaliteitsbepaling bij het uitbreiden van de circulaire economie, waar we samen met de waterschappen aan werken. 

Ontwikkeling

Vorig jaar werkte ik bij het Servicebureau voor de monitoring van het zwemwater. Daar had ik veel contact met verschillende afdelingen van AQUON en het waterschap. Er zijn collega’s binnen en buiten AQUON met ontzettend veel kennis. Ik heb er veel profijt van gehad om vragen te kunnen stellen en de vrijheid gekregen om projecten op te pakken. Het platform Young Professionals is ook een ideale plek om meer collega’s te leren kennen en ontwikkelingen te volgen binnen AQUON.

Ook interessant

In gesprek met… Giswinne van de Wijdeven 27 februari 2023

Werken bij AQUON betekent voor mij… Teamgevoel, dynamisch en eerlijk. 

Lees meer
In gesprek met… Patricia de Jong 15 november 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij .... afwisseling, gezelligheid en inzicht verscha...

Lees meer
In gesprek met ... Jelle Touwen 19 oktober 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij ...afwisseling, uitdaging en nuttig zijn

Lees meer
Totaalpakket Sensormonitoring 26 september 2022

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
In gesprek met ... Jako van der Wal 6 september 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. meedenken, meedoen, groeien en leren voor een ...

Lees meer
Sensor gestuurd boeren 17 juni 2022

Mooie informatieve vlog van Aa en Maas

Lees meer