In gesprek met…. Niels van Aarle

Naam: Niels van Aarle 
Leeftijd: 36
Functie: Senior monsternemer
Afdeling: Monstername & Logistiek
Locatie: Den Bosch
Hoelang werk je bij AQUON?: 5 + 2,5 jaar (ik ben er een paar jaar tussenuit geweest voor een wereldreis).

Waar werk je, wat doe je?

Sinds eind 2019 houd ik me bezig met sensormonitoring. Dat bestond de eerste maanden alleen uit het schoonmaken en controleren van de sensoren van de verschillende waterschappen. Dat was prima te doen naast de reguliere bemonsteringswerkzaamheden. Het nam echter al snel een enorme vlucht en inmiddels ben ik fulltime bezig met sensoren en alles wat daarbij komt kijken. AQUON is hierin een echte ketenpartner aan het worden; we zijn er bij vanaf het eerste adviesgesprek tot aan het moment dat we de data gevalideerd aanleveren bij het waterschap. We werken hiervoor nauw samen met de afdelingen Chemie en Hydrobiologie, kennisinstituten, universiteiten en natuurlijk onze waterschappen. Dit zorgt voor leuke en boeiende projecten waarbij we als AQUON een steeds grotere rol spelen op het gebied van kennis en ervaring.

Inzicht in waterkwaliteit

Data is het nieuwe goud, er kan ongelooflijk veel nuttigs gedaan worden met de gegevens die geproduceerd worden door sensoren. Waterschappen zijn net als wij volop bezig met digitale transformatie. Data uit waterkwaliteitssensoren worden daarbij ingezet om efficiënter en beter waterbeheer uit te voeren. Team Sensormonitoring heeft de taak zorg te dragen voor een soepele overdracht van betrouwbare, gevalideerde data. Dit doen we door het geautomatiseerd controleren van alle binnenkomende data. Met triggers en alarmen worden we geattendeerd op eventuele problemen, waarop we snel en efficiënt kunnen reageren. Inmiddels heb ik steeds meer kijk op de gehele cyclus. Zo moet bijvoorbeeld de telemetrie (logger/modem) op orde zijn - die kunnen we inmiddels vanuit kantoor aansturen!- en is het vaak van belang een gebiedseigen kalibratie uit te voeren voor optimale meetwaardes. We houden rekening met stroomverbruik, meetbereik en meetmethode van de apparatuur en zijn hierin constant aan het verbeteren met onze leveranciers en producenten. Met onze interne dataspecialisten zijn we druk bezig om alle data centraal binnen te krijgen en Just-in-time onderhoud te realiseren. Slimme algoritmes waarschuwen ons op tijd dat er een kalibratie plaats moet vinden of als een sensor afwijkend gedrag vertoont.

Belangrijk

Recent was in het nieuws dat het niet goed gaat met de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om het tij te keren. De verschillende belangen die men heeft bij schoon, voldoende en veilig water vragen om innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen. De waterschappen zullen flink moeten (blijven) investeren in (kennis over) nieuwe technieken. AQUON speelt hierop in door te zorgen dat we genoeg kennis en kunde in huis hebben om hier ons steentje aan bij te dragen. Onze sensoren monitoren onder andere nitraat, ammonium en blauwalgen. Dat is enorm van belang gezien de stikstofproblematiek en de veranderingen in watersystemen door het klimaat en onze groeiende behoefte aan genoeg en bruikbaar water.

Duurzaamheid

Sensor- en modemfabrikanten zijn continu bezig met ontwikkelen en verbeteren van hun producten. Er zal een tijd komen dat een sensor in het veld, mits goed onderhouden, even goed zal kunnen meten als laboratoriumapparatuur. Met daarbij het voordeel dat sensoren hoogfrequent en jarenlang meten. Hierdoor zal op den duur de traditionele monstername in frequentie af gaan nemen. Maar zover zijn we nog lang niet. Bepaalde analyses zijn gewoonweg nog niet mogelijk met veldapparatuur. Die ontwikkeling brengt een enorme verduurzamingslag met zich mee. De waterschappen krijgen veel meer informatie en kunnen daar direct op acteren. Dan kan een lozing binnen heel korte tijd worden opgemerkt en er hoeven minder vervuilende auto’s vol met plastic monsterflessen te rijden. Bij de keuze voor apparatuur en meetstationbehuizingen houden we rekening met het duurzame aspect. We stellen eisen aan de herkomst van grondstoffen en werken bij voorkeur met gerecycled materiaal. We maken nu bijvoorbeeld gebruik van een duurzame RVS- behuizing om onze apparatuur in te installeren. Die behuizing gaat gegarandeerd lang mee en is modulair. Daardoor kunnen we makkelijk verplaatsen naar een nieuwe locatie. Nog een leuk voorbeeld; we zijn inmiddels ook actief op de RWZI’s. Daar onderhouden en kalibreren we de lachgassensoren in de beluchtings- en anammoxtanks. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, samen met het waterschap zorgen we ervoor dat de emissies worden teruggedrongen.

Ontwikkeling

AQUON zet vol in op nieuwe technologieën, ik vind dat een goede ontwikkeling. Er is dan ook volop de mogelijkheid om kennis op te doen binnen mijn vakgebied. Omdat sensormonitoring zo’n enorme vlucht aan het nemen is, zijn we eigenlijk continu bezig om bij te blijven. We volgen trainingen over het configureren van sensoren en loggers, gaan op werkbezoek bij sensorproducenten en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van Europese Aanbestedingen en de digitale transformatie binnen AQUON. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld naar een sensorfabrikant in Denemarken om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over eerdergenoemde lachgassensoren. Verder heb ik geleerd om een adviseursrol op me te nemen en collega’s wegwijs te maken in het sensormonitoringsvak. Ik heb erg veel kennis opgedaan op het elektrotechnische en mechatronische vlak en op het gebied van data-interpretatie. Ik leer nog dagelijks bij en krijg hier ook de ruimte voor binnen AQUON. Dat is erg nodig en bovenal fijn! 

 

Ook interessant

In gesprek met ... Zeinab Safar 5 april 2024

Leuke collega’s, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden  

Lees meer
In gesprek met … Andreea Berloiu 29 januari 2024

Trots, sterk en mogelijkheden

Lees meer
In gesprek met ... Wim Dompeling 22 november 2023

Afwisselend, uitdagend, toekomstbestendig  

Lees meer
In gesprek met ... Michel van den Hoek 25 augustus 2023

Collegialiteit, afwisseling, professionaliteit

Lees meer
In gesprek met... Sjoerd de Groot 25 juli 2023

Gedreven, collega’s en maatschappelijk

Lees meer
Snellere diagnoses met slimme sensoren 12 juni 2023

Ontwikkeling tool voor macrofauna knelpuntenanalyse

Lees meer