Op vrijdag 26 mei 2023 ging de eerste paal van het nieuwe pand van AQUON de grond in. Een volgende fase is aangebroken. In Houten wordt het komende jaar hard gewerkt aan de nieuwbouw. In drie artikelen leggen Jeen Bouma (directeur van AQUON) Rutger de Lege (projectmanager nieuwbouw), Hans Massop (Teammanager Hydrobiologie) en Angelique Broere (Manager Bedrijfsvoering) uit waar we op dit moment staan, hoe het komend jaar eruitziet en wat het nieuwe pand van AQUON nu zo bijzonder maakt. Deze week:  

Jeen Bouma, directeur AQUON: We gaan een mooie toekomst met elkaar tegemoet. Ik weet zeker dat er over een jaar een prachtig nieuw pand staat waarin we onze groei en succes verder doorzetten. Vanuit nu nog diverse locaties zijn we straks één AQUON.

Ruimte om nog beter te worden

Jeen Bouma: “We hebben sinds 2017 (AQUON 2.0) een stabiele, eenduidige missie, visie en bedrijfsstrategie. We geven daar, samen met onze waterschappen en partners, succesvol invulling aan. Dat succes zien we onder andere terug in onze groei in omvang, groei gebied van innovatie, een toename in kwaliteit etc. Om onze strategie- en groei- te kunnen faciliteren is centralisatie de volgende stap. Voor deze centralisatie is de keuze gevallen op nieuwbouw. Dit hebben we vertaald in drie nieuwbouw-doelstellingen. Deze doelstellingen zijn direct afgeleid van onze bedrijfsstrategie.

  1. Het pand dient een toonbeeld van duurzaamheid voor de lange termijn te zijn. Duurzaamheid binnen de bouw en constructie van het pand én op gebied van werkomgeving.
  2. Het pand moet een centraal punt als kloppend hart hebben. Het gaat om onze onderlinge samenwerking en verhoudingen. We willen een organisatie met een werkomgeving zijn die ‘deugt’. Een omgeving waar je gewaardeerd wordt, durft te experimenteren en waar we het beste uit onszelf en onze partners halen. Sociale veiligheid staat daarvoor bij AQUON hoog op de prioriteitenlijst.
  3. Het pand moet functioneren als een machine. We willen optimale logistieke en procesmatige processen realiseren, ondersteund door een hoog investerings- en innovatieniveau. Een noodzakelijke richting voor een vooraanstaand laboratorium als AQUON.

En natuurlijk geldt daarbij de randvoorwaarde dat dit tegen een maatschappelijk verantwoord kostenniveau gerealiseerd wordt. Het is tenslotte gemeenschapsgeld.”

Keuze voor Houten  

De projectdoelstellingen hadden al direct invloed op de keuze voor de locatie. Jeen licht toe: “Omdat we de werkprocessen willen optimaliseren en samenwerking willen bevorderen, zochten we een centraal gelegen locatie. Hierbij keken we onder andere naar monsterpunten en de woonplaatsen van onze medewerkers.

Daarnaast stelden we, naast financiële eisen, natuurlijk ook eisen aan het perceel zelf.  De omvang van het perceel is daar een voorbeeld van. Uiteindelijk ontstond zo een locatie Top 3. In 2021 is de keuze uiteindelijk gevallen op Sport- en werklandschap De Meerpaal in Houten.”   

Complexe uitdagingen 

Eind mei was voor AQUON een belangrijke mijlpaal.  De eerste paal ging in de grond. Jeen: “Daar ging een hele spannende periode aan vooraf. Van de selectie van de architect tot het contracteren van de aannemer, de installateur en de aannemer voor de WKO-installatie. Bij alle keuzes stonden de drie doelstellingen centraal. Ze vullen elkaar aan en geven weer wat we belangrijk vinden.

Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende stijging van bouwkosten, moesten we enorm flexibel zijn. Door snel te schakelen met de aannemers hebben we het project strak op koers gekregen, en weten te houden. De oorspronkelijke verwachtingen ten aanzien van tijd, kosten en kwaliteit zijn daardoor niet aangetast. Een huzarenstukje van het projectteam en van vele, vele andere collega’s. 

Synergie

Jeen vervolgt: “Bij het slaan van de eerste paal zei ik al dat ik buitengewoon trots ben op AQUON en haar medewerkers. Als je kijkt naar hoe we in het hele complexe samenspel van factoren een laboratorium op een nieuwe plek te bouwen, is dat echt een uitzonderlijke prestatie.

Vanuit diverse locaties vloeien we straks samen tot één AQUON. In de voorbereiding op de verhuizing beginnen we daar nu al mee. En ik weet zeker dat er over een jaar een prachtig nieuw pand staat. We gaan een mooie toekomst met elkaar tegemoet.” 

Ook interessant

AQUON Tiel en AQUON gaan verhuizen! 16 april 2024

Per 1 september aanstaande

Lees meer
Voornemen tot verkoop AQUON-locaties 22 februari 2024

Reactietermijn t/m 20 maart 2024 

Lees meer
Damwand wordt gevelbekleding 19 februari 2024

Circulariteit in praktijk

Lees meer
Nieuwbouw Houten vastgelegd voor mini-docu 15 februari 2024

Een kijkje over de schouders van de filmploeg

Lees meer
Soepel onderweg naar Houten 14 december 2023

Deel 3 in de drieluik over nieuwbouw AQUON

Lees meer
De doelstellingen krijgen vorm op de bouwplaats 9 november 2023

Deel 2 in de drieluik over nieuwbouw AQUON

Lees meer