Meststoffen hebben invloed op de kwaliteit van ons water. Boeren moeten aan strenge mestregels voldoen, maar bepalen graag zelf op welke manier ze bijsturen. Waterschap Aa en Maas wil samen met boeren meer grip krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw en maakte een mooie vlog over 'Sensor gestuurd Boeren'.

In dit onderzoeksproject probeert Waterschap Aan en Maas in samenwerking met de boeren uit te zoeken wat de bijdrage is van de agrarische sector aan de hoeveelheid stikstof in het water in een bepaald gebied. Ook proberen ze uit te zoeken welke maatregelen in dat gebied werken om de emissies van stikstof naar het water te verlagen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Als partner van Aa en Maas is AQUON natuurlijk nauw betrokken bij dit project. De samenwerking komt in deze vlog mooi tot uiting: Onze monsternemer en sensor-expert Sander geeft hier een goede uitleg over het monitoren van stikstof met behulp van sensoren. Ook demonstreert hij hoe de sensoren worden ingezet en hoe ze werken.

Ook interessant

Start PPS project quick scan knelpuntenanalyse 22 juni 2022

Nauwe samenwerking met Universiteit Wageningen

Lees meer
Op naar Denemarken voor inspiratie over sensormonitoring 9 juni 2022

Werkbezoek tilt sensormonitoring naar een hoger niveau

Lees meer
RTL Nieuws doet verslag van vroege aanwezigheid blauwalg 16 mei 2022

Zwemwaterbemonstering in Zuid-Holland

Lees meer
Het is weer tekentijd: controleren, controleren, controleren! 28 april 2022

Nu het weer lente is en de temperaturen oplopen, is ook de tijd van de teken weer aa...

Lees meer