Het zwemwaterseizoen gaat weer van start! Een tijd waar we bij AQUON altijd met plezier naar uitkijken. Elk jaar kan er in Nederland in de zomermaanden gezwommen worden in natuurlijk water, op legio zwemlocaties. Op www.zwemwater.nl zijn al deze zwemlocaties te vinden.

Het zwemwaterseizoen loopt jaarlijks van 1 mei tot 1 oktober. In die maanden wordt de waterkwaliteit van de zwemwaterlocaties gecontroleerd. Dat is nodig om een uitspraak te kunnen doen of het veilig is om op een locatie te gaan zwemmen. Dat doen we door alle zwemwaterlocaties van onze waterschappen tweewekelijks te bemonsteren en te analyseren. Wanneer daar aanleiding toe is, dan waarschuwen we per omgaande de waterschappen, die op hun beurt de provincie weer informeren. De provincie neemt vervolgens maatregelen. Dat kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Na het constateren van een afwijking worden de betreffende locaties altijd diezelfde week nog opnieuw bemonsterd. Zo blijven we monitoren hoe de afwijking zich ontwikkelt en wanneer het zwemwater wel weer veilig voor recreatie is.

Zwemwaterprotocol
De basis voor de uitvoering en beoordeling van de waterkwaliteitsmetingen voor officiële zwemwaterlocaties wordt gevormd door het blauwalgenprotocol, ook wel het zwemwaterprotocol genoemd. Dit protocol is na een langdurige afstemming op landelijk niveau tussen alle betrokken partijen in 2020 geactualiseerd en wordt sinds de zomer van 2021 toegepast. Ook dit jaar zullen we conform dit protocol werken. De screening van de zwemwateren met de verplichte standaardmethode zorgt voor een goede monitoring en controle van de zwemwaterlocaties waar geen problemen optreden. Bij afwijkingen kunnen we snel optionele, aanvullende analyses uitvoeren, waardoor het totale oordeel over een zwemwaterlocatie onder normale omstandigheden binnen 48 uur gegeven kan worden. Voor onderzoek naar de waterkwaliteit om vlak voor een zwemevenement een geborgde uitspraak te doen over het gezondheidsrisico gebruiken we nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld ELISA. Hiermee kunnen we sneller tot uitspraken te komen over de (ontwikkeling van de) zwemwaterkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s beperken.

Voorbereiding
Voordat het zwemseizoen van start gaat, gebeurt er op de achtergrond al heel veel om te zorgen dat het seizoen goed gaat verlopen. In januari worden alle opdrachten voor het zwemwaterseizoen bij ons al verzameld en in een conceptplanning gezet, waarbij we per waterschap de planning bespreken en daarna de bemonsteringsdata vastleggen. De definitieve planning wordt dan in het systeem gezet. Half maart staat dat dan klaar, zodat onze monsternemers in april alle locaties al 1x kunnen bemonsteren voor een zogenaamde nul-meting. Wanneer dat is gedaan, zijn we klaar voor ons favoriete zwemwaterseizoen.

Discipline zwemwater bij Servicebureau
Bij het Servicebureau van AQUON zijn Ilse Romijn en Arien Chen de contactpersonen voor het zwemwater. Zij beheren de zwemwatertelefoon en regelen in overleg met Planning de logistiek voor de bemonstering. Bij het CMO in Leiden nemen zij de monsters in ontvangst, waarna ze verdeeld worden over de verschillende afdelingen voor analyse. De resultaten en mogelijke extra bemonstering bespreken zij vervolgens met de waterschappen. Het team is te bereiken via mail: zwemwater-sb@aquon.nl of telefoon: 088 – 0302505.

 

 

Ook interessant

Einde zwemwaterseizoen 2023 20 oktober 2023

Terugblik op een intensief zwemwaterseizoen

Lees meer
Inzicht in de onzichtbaarheid van microplastics 9 oktober 2023

Bijeenkomst 29 augustus 2023

Lees meer
Het belang van goed zwemwater 13 juli 2023

RTV Dordrecht belicht de controle op blauwalg

Lees meer
Bronopsporing fecale verontreinigingen Meijepark 17 april 2023

Inzicht in de bronnen van bacteriologische overschrijdingen

Lees meer