Op het gebied van zwemwatermonitoring vinden veel ontwikkelingen plaats, waarvan AQUON in veel gevallen (mede) de trekker is. De belangrijkste hiervan zijn de volgende:

Snelle qPCR zwemwater detectie

Samen met kennisinstituten KWR en Deltares voeren we meerjarig TKI (Topsector Kennis en Innovatie) project uit naar een snelle methode om de kwaliteit van zwemwater vast te stellen.  Dat doen we samen met marktpartijen als Orvion, microLAN en Partners4urban water, meerdere waterschappen en waterschapslaboratoria, de gemeente Breda en STOWA. Naast zwemwater onderzoeken we daarbij ook stadswateren, die steeds meer als recreatiewater worden benut.

Snelle toxische testen blauwalgen (gerelateerd aan groene deel van het schema)

De beste manier om de kwaliteit van zwemwater te bepalen is daadwerkelijk metingen uitvoeren naar toxische stoffen. Samen met de Universiteit Wageningen, vele waterschappen, enkele andere laboratoria en STOWA is een onderzoeksprogramma opgesteld voor de evaluatie van bestaande en doorontwikkeling van nieuwe veld- en laboratoriumanalyses. Ook bij de AQUON waterschappen is erg veel interesse voor deze ontwikkeling aanwezig.

Kalibratieproject fluoroprobe (gerelateerd aan blauwe deel van het schema)

De fluorescentie analyse als eerste screening van de kwaliteit van het zwemwater heeft in het zwemwaterprotocol een leidende rol gekregen. Dit betekent dat het nog belangrijker is de kwaliteit van deze meting aantoonbaar te kunnen borgen. In samenwerking met alle ILOW laboratoria is besloten daarom zelf een kalibratieprotocol op te (laten) stellen en de fluoroprobes ‘in huis’ te laten kalibreren. Voorheen gebeurde dat in Duitsland en waren deze apparaten een paar maanden weg. Nu gebeurt het vlak voor het seizoen, binnen een week, onder onze eigen, gezamenlijke regie.

Ook interessant

Start van het veldseizoen voor de hydrobiologen 4 mei 2021

Onze hydrobiologen zijn sinds april weer buiten aan de slag 

Lees meer
Zwemwaterprotocol geactualiseerd 20 april 2021

Het nieuwe protocol wordt vanaf de zomer van 2021 toegepast

Lees meer
Het is weer de Week van de Teek 19 april 2021

19 t/m 23 april 2021

Lees meer
Voorbereiding op een dynamisch zwemwaterseizoen 19 april 2021

Een kijkje achter de schermen bij de start van het zwemwaterseizoen

Lees meer
In gesprek met...Jaap Jan Stoffelsma 13 april 2021

'Wanneer ik op het water ben, geniet ik.'

Lees meer
Onderzoek rioolwater wordt uitgebreid en verlengd 12 april 2021

‘Niet iedereen met corona gaat naar de teststraat, maar wel iedereen gaat naar de wc...

Lees meer