Maandag 4 juli kwam het algemeen bestuur van AQUON bijeen. Belangrijkste agendapunt tijdens deze vergadering was de nieuwe huisvesting. Tijdens de vergadering heeft het bestuur unaniem ingestemd met het vrijgeven van het realisatiekrediet. Daarnaast is gekozen om de meest duurzame variant van het voorgestelde ontwerp te gaan bouwen. Twee besluiten waarbij de wensen van AQUON en de eensgezindheid van de waterschappen over hun gezamenlijk laboratorium mooi bijeen kwamen.

Nieuwe huisvesting
In 2020 is besloten dat AQUON centraliseert in een nieuw te bouwen pand in Houten. Het ontwerp van het gebouw laat zien waar AQUON voor staat en waar het trots op is. Het wordt een licht gebouw, waar medewerkers van verschillende afdelingen elkaar makkelijk kunnen vinden en waar voldoende ruimte is om prettig te kunnen werken. Een werkomgeving die samenwerking stimuleert en een ontmoetingsplaats is voor relaties van AQUON.
Het wordt een laboratorium waar je graag wil werken. Efficiënt ingericht, toekomstbestendig en klaar om elk onderzoek of een vraag te kunnen faciliteren. Een gebouw met een optimale routing voor de verschillende werkprocessen en wat ook aansluit bij de duurzaamheidambities van AQUON.

Duurzaamheid
Zowel vanuit AQUON en de waterschappen als het bestuur is de wens uitgesproken om te streven naar een bijzonder duurzaam pand.
Zo gaan we bijvoorbeeld een warmtekoude energie-opslag (WKO) toepassen. De luchtbehandelings-kasten worden voorzien van een speciale twin-coil systeem dat een uiterst hoog rendement mogelijk maakt. Hierdoor wordt de vermogensvraag gereduceerd. De koelcellen worden gekoppeld aan het gekoeld waternet, zodat de energie goed kan worden teruggewonnen en hergebruikt. Tevens neemt het rendement van de koelcellen sterk toe.


Op de hoge daken zullen PV-panelen worden geplaatst. Hierdoor zal het kantoor voldoen aan de ENG-eisen, waardoor het kantoor voorzien zal worden met energie neutrale gebouwen installaties. Andere duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp voor de generatie van warm bedrijfswater, Led-verlichting met elektronische regelingen en het hergebruik van spoelwater dat uit de WKO komt. Dit wordt ingezet voor besproeiing van de beplantingen. Rond het gebouw komen een groot aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Duurzaamheid gaat niet alleen over energieneutraal en -zuinig zijn, maar ook over het soort materialen waarmee we gaan bouwen (circulair) en het welzijn van de medewerkers.

Bij de keuze voor materialen en constructie wordt gekeken naar de herkomst en samenstelling van de materialen, circulair bouwen wordt waar mogelijk toegepast. Daarnaast worden maatregelen getroffen die bijdragen aan warmtewering, daglicht op alle locaties, zicht op groen vanaf de werkplek, groen om tijdens pauzes in te verblijven. Het groene daklandschap zal een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidswensen.                                        

Afbeelding: totaalbeeld invulling kavel (voor parkeren, achter pand met groen dak.

De GPR gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) methodiek is toegepast om de verschillende duurzaamheidsmaatregelen te beoordelen. Op basis hiervan zijn de meest duurzame keuzes voor het nieuw te ontwikkelen pand gemaakt.

En verder?
Met de genomen besluiten kan het projectteam verder met de aanbestedingsprocedure en aankoop van de grond van de Gemeente Houten. De planning is dat eind 2024 verhuisd wordt naar de nieuwe locatie.

Meer weten?
Voor meer informatie of vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met communicatie@aquon.nl

Ook interessant

Damwand wordt gevelbekleding 19 februari 2024

Circulariteit in praktijk

Lees meer
AQUON onderzoekt effect microplastics op het watersysteem 26 juni 2023

Microplastics horen niet thuis in de natuur

Lees meer
Eerste paal nieuwbouw AQUON 30 mei 2023

Nieuw laboratorium voor excellente water- en bodemkwaliteit analyses

Lees meer
eDNA analyses bij AQUON 15 maart 2023

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Monstername uit de rugzak 7 februari 2023

Duurzaam en efficiënt

Lees meer
Gunning opdrachten nieuwbouw definitief 18 januari 2023

Realisatie nieuwbouw komt stap dichterbij

Lees meer