Sinds 2020 werkt AQUON met een team Waterbodem Advies. Dit team is toegevoegd aan de organisatie vanuit de wens om intern kennis en ervaring op het gebied van waterbodemonderzoeken op te bouwen en het werk van de externe adviesbureaus die AQUON hiervoor inschakelt te kunnen beoordelen. Om de kwaliteit van rapportages te kunnen controleren en ook deels zelf uit te gaan voeren, is het nodig om deze expertise ook binnenshuis te hebben. 
Inmiddels hebben we ruim twee jaar hard gewerkt aan onze expertise binnen het team Waterbodem Advies en kunnen we de waterschappen een betere kwaliteit van gegevens garanderen en zijn we minder afhankelijk van externe adviesbureaus. AQUON’s team Waterbodem Advies bestaat inmiddels uit 4 adviseurs en 1 planner/coördinator.
 
Werkzaamheden
Op dit moment voeren wij volledige waterbodemonderzoeken uit. Deze onderzoeken bestaan veelal uit: vooronderzoek, voorbereiden van veldwerk, toetsing & interpretatie van de analyseresultaten en het opstellen van een waterbodemonderzoeksrapportage. Naast de uitvoering van de waterbodemonderzoeken, kunnen de waterschappen met alle vragen over waterbodemonderzoek bij ons terecht en zijn we gesprekspartner voor de waterschappen. Wanneer projecten buiten de standaardwerkwijze vallen, kunnen wij die vaak oppakken in samenwerking met ons team Monstername & Logistiek. 
Advies & coördinatie uitvoering
Team Waterbodem Advies doet de coördinatie van alle werkzaamheden en de inhoudelijke verwerking van de verkregen gegevens. Het advies bestaat allereerst uit het opstellen van een veldwerkplan dat gebaseerd is op gedegen vooronderzoek waarmee rekening wordt gehouden met eventuele verontreinigingen en situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor de veldwerkers. 
Na het veldwerk worden de analyseresultaten getoetst aan het ‘besluit bodemkwaliteit’, hieruit blijkt of de baggerspecie in de watergangen verontreinigd is of juist herbruikbaar. Ernstige verontreiniging dient aanvullend onderzocht te worden om de verontreiniging in te kaderen. Hiervoor voeren we afperkend onderzoek uit. Uiteindelijk leidt dit tot een adviesrapport waarin alle bevindingen en toetsresultaten te vinden zijn. Dit dient als bewijsstuk voor de waterschappen om de baggerspecie te kunnen verwerken bij de bevoegd gezagen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of een omgevingsdienst. 
Contact & opdrachten 
AQUON heeft met al haar waterschappen en uitvoerende partijen regelmatig contact over de lopende en aankomende opdrachten, die zijn vaak al ruim van tevoren bekend. Opdrachten kunnen tegenwoordig worden aangemaakt via het Order Management Systeem (OMS). Aansluitend bespreken we welke gegevens aanvullend nodig zijn om van start te kunnen gaan, zoals een ArcGIS shape met alle watergangen die onderzocht dienen te worden, een shape met kunstwerken en riooloverstorten, loopbrieven voor de veldwerkers en eventueel eerdere onderzoeken op dezelfde locatie.
Meer weten? Neem contact met ons op: Waterbodem-advies@aquon.nl

Ook interessant

AQUON bestendigt lange termijn samenwerking met Eurofins en Agrolab 8 december 2023

Kwaliteit en service voor de waterschappen

Lees meer
Eerste Waterkenniskring groot succes 13 november 2023

Uitwisseling van de nieuwste kennis en technieken

Lees meer
eDNA analyses bij AQUON 15 maart 2023

Compleet overzicht van producten en dienstverlening

Lees meer
Hoe giftig is jouw koekenpan? 20 juli 2022

Er is bijna niet te ontkomen aan PFAS 

Lees meer
Algemeen Bestuur AQUON kiest voor duurzame huisvesting 7 juli 2022

Algemeen bestuur positief over realisatie nieuw pand

Lees meer
In gesprek met…. Wijnand Konijnenburg 16 mei 2022

Werken bij AQUON betekent voor mij….. nuttig, leerzaam, maatschappelijke verantwoord...

Lees meer